Klankbord Ladonk:
door en voor ondernemers

Ondernemers van bedrijventerrein Ladonk en de gemeente Boxtel willen elkaar integraal blijven betrekken bij economische en maatschappelijke onderwerpen. Gezamenlijk hebben we de wens om een nieuwe samenwerkingsvorm op te zetten, waarmee wij, Ladonkse ondernemers, gezamenlijk investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein, en waarbij de gemeente Boxtel mee-investeert.

Vanuit de initiatiefgroep hebben we enige tijd met de gemeente Boxtel gezocht naar een samenwerkingsvorm wat geresulteerd heeft in Klankbord Ladonk, een samenwerkingsconvenant tussen Gemeente en Klankbordgroep.

8 maatschappelijke en economischethema's in 3 clusters

Klankbord Ladonk heeft acht actuele economische en maatschappelijke thema's geformuleerd welke zijn ingedeel in 3 clusters. De thema's leggen we graag voor aan de ondernemers op het bedrijventerrein in Boxtel. Het zijn thema's waarvan wij denken dat ze niet alleen bij ons maar ook bij jullie leven. Graag verkennen we samen met jullie of dat inderdaad zo is en hoe we elkaar daarin kunnen helpen.

Cluster 1: Veiligheid en Bereikbaarheid

In het eerste cluster staan veiligheid en bereikbaarheid op het bedrijventerrein Ladonk centraal. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals parkeren, overnachtingen, verkeersafwikkeling, fietsers / voetgangers, camerabeveiliging, surveillance, noordelijke ontsluiting en inzet hulpdiensten. Met dit cluster gaat Klankbord Ladonk van start.

Cluster 2: Duurzaamheid, Kennisplatform en Toekomstbestendigheid

In het tweede cluster staan duurzaamheid, kennisplatform en toekomstbestendigheid op het bedrijventerrein Ladonk centraal. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals energiebesparing, kennisbank, hitte / droogte, watertekort en -overlast, langetermijnstrategie, kwaliteit infrastructuur, zuinig ruimtegebruik, bestemmingsplan actualisering en behoefte bouwgrond.

Cluster 3: Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering

In het derde en laatste cluster staan arbeidsmarkt, branchering en profilering op het bedrijventerrein Ladonk centraal. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals huisvesting arbeidsmigranten, invulling Vorst B, tegengaan verrommeling, wonen op het industrieterrein, versterking samenhang, krappe arbeidsmarkt, werkloosheid, onderwijs en scholing en verzuim en re-integratie.

Arbeidsmarkt

Branchering

Profilering

Contact

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over de genoemde thema's, meld je dan aan via info@klankbord-ladonk.nl en geef hierbij aan over welke thema's je je wilt inzetten voor bedrijventerrein Ladonk.

Thema's

8 maatschappelijke en economische thema's

Over Klankbord Ladonk

Door en voor ondernemers