Hoe ziet de toekomst van Ladonk eruit? Is er ruimte voor groei? Want: stilstand is achteruitgang, toch? Ondernemers op het bedrijventerrein, dat kort na de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld en de afgelopen decennia enorm is gegroeid, hebben volgens Klankbord Ladonk behoefte aan duidelijkheid over hun toekomstperspectief in Boxtel. Welke mogelijkheden zijn er om te groeien op Ladonk en welk type bedrijven is hier in de toekomst welkom?

Centrale ligging

Ladonk is centraal gelegen in de bedrijvige Brabantse stedendriehoek ’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg. Het Boxtelse bedrijventerrein is goed bereikbaar via rijksweg A2 - dat wordt met de verbreding van de Keulsebaan in de toekomst nóg beter - en ligt op korte afstand van belangrijke industrieparken zoals de Hightech Campus in Eindhoven. Eindhoven Airport ligt op 20 minuten rijden.

Ondernemen op Ladonk betekent ondernemen in een van de belangrijkste economische regio’s van Nederland. Maar om dat te kunnen blijven doen, is ruimte nodig. Klankbord Ladonk inventariseert graag welke ruimtebehoefte onder alle Ladonk-ondernemers bestaat. We willen met alle betrokken partijen onderzoeken waar nog ruimte is voor groei, door uitbreiding óf juist inbreiding. Door alle ideeën en wensen in kaart te brengen, ontstaat een helder toekomstbeeld van alle ontwikkelingsmogelijkheden en -onmogelijkheden op Ladonk. Tot en met 2030 bestaat een behoefte om uit te breiden met 7,9 hectare. (Stec Groep, 2019).

Expansiemogelijkheden

In opdracht van de gemeente Boxtel heeft de Stec Groep in 2019 onderzoek gedaan naar de expansiemogelijkheden op Ladonk. Dit rapport, ‘Behoefte aan bedrijventerrein in gemeente Boxtel. Kwalitatief bedrijventerreinenonderzoek als bouwsteen voor een goede strategie’, biedt een goede basis voor een verdere verkenning van de mogelijkheden. Duidelijk is dat op Ladonk de laatste jaren vooral aandacht is geweest voor herontwikkeling van bestaand bedrijventerrein. 

Er waren wel enkele (rest)kavels voor uitgifte beschikbaar, maar geen grote aaneengesloten lappen grond. Denk hierbij aan kavels groter dan 2 hectare. In de periode 2013-2017 is zo’n 3 hectare uitgegeven. In diezelfde periode heeft op Ladonk een herstructurering (revitalisatie/facelift) van circa 20 hectare plaatsgevonden (IBIS, 2018).

De verwachte ruimtevraag voor gemeente Boxtel komt volgens het Stec-rapport daarmee op minimaal 6 tot maximaal 15 hectare in de periode 2018 tot en met 2030. ‘In Boxtel is (nog) geen sprake van vervangingsvraag. Uitgaande van het circa 9,5 hectare realistisch (periode 2018-2030). Voor zover bekend is er geen beleidsvoornemen om bestaand bedrijventerrein te transformeren naar een andere functie. Mocht zich transformatie voordoen, dan heeft dit invloed op de ruimtevraag’. (Stec Groep, 2019).

De verwachte ruimtevraag zal vooral afkomstig zijn van lokaal gevestigde bedrijvigheid. De bedrijfsruimtemarkt is grotendeels een lokale markt. ‘Als we kijken naar historische verhuisbewegingen op bedrijventerreinen in de gemeente Boxtel blijkt dat de instroom in belangrijke mate uit Boxtel zelf komt. Vanaf 2011 gaat het om 26 bedrijven (72% van het totaal aantal verhuisbewegingen) uit gemeente Boxtel.’(Stec Groep, 2019).

Binnenkort meer informatie over deze onderwerpen:

Hoogwaardige industrie

GreenTech Park Brabant