De bereikbaarheid van Ladonk is een belangrijk vraagstuk voor alle ondernemers op het bedrijventerrein. Voor iedereen geldt dat het bedrijf altijd goed bereikbaar moet zijn voor werknemers, leveranciers en afnemers van eindproducten. Was vroeger de bereikbaarheid per spoor cruciaal voor Ladonk, sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is dat de weg.

De belangrijkste toegangspoort tot Ladonk is de Keulsebaan, die het bedrijventerrein sinds 1996 via op- en afrit 26 rechtstreeks aansluit op de rijksweg A2. De A2 is een verkeersader die Ladonk verder verbindt met de A50 en de A58 en Eindhoven Airport binnen handbereik brengt.

De Keulsebaan is al geruime tijd in beeld voor verbreding. De andere toegang tot Ladonk is de Van Salmstraat. Hier vlakbij bevindt zich de Tongersestraat, bekend en berucht vanwege de dubbele overweg.

Meedenken en meedoen

Klankbord Ladonk is op de hoogte van de verkeersplannen die de gemeente Boxtel de voorbije jaren in samenspraak met veel betrokken partijen heeft opgesteld. We willen meedenken over alle vraagstukken die te maken hebben met de bereikbaarheid en veilige ontsluiting van Ladonk. Ook doen we met alle betrokkenen graag mee om samen tot de beste verkeersoplossing voor Ladonk te komen. Dus: meedenken over de VLK-weg (Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg) en de verbrede Keulsebaan.

Dubbele overweg

De dubbele overweg in de Tongersestraat is sinds jaar en dag een flessenhals van formaat. Weggebruikers met bestemming Ladonk – automobilist, motorrijder, fietser, voetganger – weten dat de gestage groei van het treinverkeer leidt tot soms langdurige sluiting van de spoorbomen. De bereikbaarheid van Ladonk vanuit Boxtel-Noord is daarmee in het geding. Ook verkeer vanuit de richting Haaren/Oisterwijk met bestemming Ladonk ondervindt hinder van de dubbele overweg. Bovendien is druk verkeer door de buurtschap Kalksheuvel niet gewenst.

Klankbord Ladonk is graag betrokken bij de voorgenomen sanering van de dubbele overweg. Wat is in jullie ogen de beste verkeersoplossing aan de noordkant van Ladonk?

De klankbordgroep is verheugd dat de gemeente Boxtel de noordelijke ontsluiting opnieuw op de kalender heeft gezet.