Klankbord Ladonk

Ondernemers van bedrijventerrein Ladonk en de gemeente Boxtel willen elkaar integraal blijven betrekken bij economische en maatschappelijke onderwerpen. Gezamenlijk hebben we de wens om een nieuwe samenwerkingsvorm op te zetten, waarmee wij, Ladonkse ondernemers, gezamenlijk investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein, en waarbij de gemeente Boxtel mee-investeert.

Initiatiefnemers

Vanuit de initiatiefgroep willen we met ondenemers van bedrijventerrein Ladonk in gezamenlijkheid invulling geven aan de geformuleerde thema's. Hierbij staat samenwerken met de ondernemers centraal.

Rabobank 

Bas Doorn

Freenergics

Tammo Bieze

Vion Food Group

Bert Urlings

Van der Velden Rioleringsbeheer

Ton Jonkers

Celdex

Dennis van Welt

Eugène van Geffen

Blusco

Eugène van Geffen

Foto Peter de Bont web

Van Halteren Technologies

Peter de Bont

Contact

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over de genoemde thema's, meld je dan aan via info@klankbord-ladonk.nl en geef hierbij aan over welke thema's je je wilt inzetten voor bedrijventerrein Ladonk.