Ondernemers op Ladonk hechten veel waarde aan goede beveiliging van het bedrijventerrein. In het verleden hebben veel ondernemers met veel succes samen de handschoen opgepakt. Daarvan plukken we op Ladonk elke dag de vruchten. Cameratoezicht, alarmopvolging en surveillance maken dat het veilig ondernemen is op Ladonk, ook op momenten dat de meeste bedrijven gesloten zijn: ’s nachts en in het weekend. De criminaliteitscijfers blijven laag, de kosten zijn beheersbaar omdat velen meedoen en baat hebben bij goede beveiliging.

Beveiliging

Dankzij de inspanningen van SPIN (voorheen WEB) beschikt bedrijventerrein Ladonk over een modern uitgerust beveiligingssysteem, compleet met cameratoezicht, alarmopvolging en surveillancediensten. Veel ondernemers hebben enthousiast bijgedragen aan een goede beveiliging en de gevolgen zijn nog elke dag waarneembaar: weinig criminaliteit, nauwelijks vandalisme.  

Ondernemers op Ladonk vinden goede beveiliging belangrijk en pleiten ervoor dat alle ondernemers (blijven) meedoen om het bedrijventerrein ook in de toekomst veilig te houden. Ook hier geldt: als iedereen meedoet, blijven de kosten laag en profiteren we allemaal van een optimaal ondernemersklimaat. Hiervoor zet Klankbord Ladonk zich in.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een initiatief dat wordt ondersteund door MKB Nederland en ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer in staat stelt een duurzaam veilig bedrijventerrein in te richten. Het behalen van een KVO-certificaat, dat op initiatief van SPIN is opgepakt, biedt tal van voordelen. Naast een veilig Ladonk leidt een KVO-keurmerk aantoonbaar tot minder bedrijfsschade en verbetert het imago van het bedrijventerrein. 

Ondernemen op een veilig Ladonk biedt impulsen voor de concurrentiepositie. Bovendien resulteert nauwe samenwerking met politie en brandweer tot snelle en accurate opvolging van meldingen. Verzekeringsmaatschappijen bieden korting op premies als een bedrijventerrein beschikt over het KVO-keurmerk.