We kijken graag naar de toekomst, ook die van onze kinderen en kleinkinderen en willen de aarde netjes overdragen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers - ook op Ladonk - goed omgaan met hun leef- en werkomgeving en kiezen voor duurzaam ondernemen. Voor velen is dat al gemeengoed, maar er zijn beslist nog meer successen te behalen.

De gemeente Boxtel heeft al jaren een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en biedt tal van handvatten waarmee ondernemers op Ladonk uit de voeten kunnen. Bovendien steken ondernemers zelf de handen al jaren uit de mouwen waardoor het bedrijventerrein niet alleen een stuk fraaier (lees: groener) wordt maar duurzaamheid ook economische én sociaal-maatschappelijke voordelen oplevert.

Collectiviteit - energie

Samen. Dat is het toverwoord in het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken op Ladonk. Klankbord Ladonk kent veel ondernemers die interesse hebben in de collectieve inkoop en opwekking van energie of zelfs al grote stappen hebben gezet op dit terrein. Ontdek de zonnepanelen die op veel bedrijfspanden op Ladonk energie opwekken en bijdragen aan duurzaamheid.

Liggen hier nog meer kansen? Kan naast zonne-energie ook gebruik gemaakt worden van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, water, biomassa en aardwarmte? Vanuit Klankbord Ladonk stimuleren we hierover de dialoog en verbinding tussen ondernemers op bedrijventerrein Ladonk. Hierdoor kunnen de wensen geïnventariseerd worden en ontdekken we welke (on)mogelijkheden er op ons bedrijventerrein zijn. Allemaal bedoeld om bij te dragen aan duurzaamheid en - op termijn - verantwoord afscheid te nemen van fossiele energiebronnen.

Collectiviteit - afval

Waar gewerkt wordt, ontstaat afval. Restafval. Biologisch afbreekbaar afval. Chemisch afval. Klankbord Ladonk denkt dat het collectief aanbieden van verschillende afvalstromen aan afvalverwerkers financiële en logistieke voordelen kan opleveren voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Op welke wijze worden afvalstromen momenteel gescheiden en collectief aangeboden? Welke voordelen kunnen hier behaald worden? We onderzoeken het graag!

Binnenkort meer informatie over deze onderwerpen:

Collectiviteit - verzekeringen

Sociaal-maatschappelijke duurzaamheid

Groenvoorziening

Het Groene Woud