Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Gemeente Boxtel – ontwerp omgevingsvisie

2 februari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel maken bekend dat op basis van het collegebesluit van 16 januari 2024 de ontwerp omgevingsvisie en de daarbij behorende Omgevingseffectrapportage (OER), op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met ingang van maandag 22 januari 2024 gedurende 6 weken, dus tot en met maandag 4 maart 2024 ter inzage ligt. 

Nieuwsbrief GreenTech Park Brabant update • december 2023

2 januari 2024

Hierbij een korte update over de ontwikkelingen van GreenTech Park Brabant. Het is een tijdje stil geweest maar dat betekent niet dat we hebben stil gezeten. We zijn druk aan het onderzoeken hoe we, onder de strenge stikstofregels, alsnog verder kunnen in het proces. We hebben hierbij gesprekken met provincie Noord-Brabant en andere externe stakeholders.