Bedrijvenpark Borculo wat we doen KVO B

Afgelopen mei heeft bedrijventerrein Ladonk het Keurmerk Veilig Ondernemen verlengd. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met de gemeente Boxtel, politie, brandweer, beveiligingsorganisaties, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel (SBBB) en Klankbord Ladonk afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • Beter georganiseerd toezicht door politie
  • Tegengaan van ondermijning en cybercriminaliteit
  • Investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen te zien.

In Nederland zijn al veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van deze werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als de basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Net als bij eerdere KVO-trajecten op Ladonk heeft ook deze keer dhr. Onno Keuker het gehele proces begeleid. Over drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Voor meer informatie over het KVO-B bezoekt u de website: www.mkb.nl/kvob.

Bijkomend voordeel van het KVO-B-certificaat is dat ondernemers een premiekorting tot 15% kunnen ontvangen van Interpolis op hun verzekeringen voor gebouwen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsstagnatie. Een kopie van het certificaat kan opgevraagd worden bij Klankbord Ladonk.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten