Bedrijvenpark Borculo wat we doen KVO B

Afgelopen mei heeft bedrijventerrein Ladonk het Keurmerk Veilig Ondernemen verlengd. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met de gemeente Boxtel, politie, brandweer, beveiligingsorganisaties, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel (SBBB) en Klankbord Ladonk afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • Beter georganiseerd toezicht door politie
  • Tegengaan van ondermijning en cybercriminaliteit
  • Investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen te zien.

In Nederland zijn al veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van deze werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als de basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Net als bij eerdere KVO-trajecten op Ladonk heeft ook deze keer dhr. Onno Keuker het gehele proces begeleid. Over drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Voor meer informatie over het KVO-B bezoekt u de website: www.mkb.nl/kvob.

Bijkomend voordeel van het KVO-B-certificaat is dat ondernemers een premiekorting tot 15% kunnen ontvangen van Interpolis op hun verzekeringen voor gebouwen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsstagnatie. Een kopie van het certificaat kan opgevraagd worden bij Klankbord Ladonk.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging 18 maart: Sparren over de Boxtelse Economie

21 februari 2024

Beste Boxtelse ondernemer,

Gemeente Boxtel heeft jou nodig! Want maandag 18 maart gaan we graag samen met jou sparren over hoe we de Boxtelse Economie nog meer kunnen laten opbloeien. Deze avond bij SintLucas in Boxtel is de kick-off  van onze economische visie. Als klap op de vuurpijl kan je dan ook sparren met oud Olympisch bokser Arnold Vanderlyde.

Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Bekijk alle berichten