Bedrijvenpark Borculo wat we doen KVO B

Afgelopen mei heeft bedrijventerrein Ladonk het Keurmerk Veilig Ondernemen verlengd. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met de gemeente Boxtel, politie, brandweer, beveiligingsorganisaties, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Boxtel (SBBB) en Klankbord Ladonk afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
  • Beter georganiseerd toezicht door politie
  • Tegengaan van ondermijning en cybercriminaliteit
  • Investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen te zien.

In Nederland zijn al veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van deze werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als de basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Net als bij eerdere KVO-trajecten op Ladonk heeft ook deze keer dhr. Onno Keuker het gehele proces begeleid. Over drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Voor meer informatie over het KVO-B bezoekt u de website: www.mkb.nl/kvob.

Bijkomend voordeel van het KVO-B-certificaat is dat ondernemers een premiekorting tot 15% kunnen ontvangen van Interpolis op hun verzekeringen voor gebouwen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsstagnatie. Een kopie van het certificaat kan opgevraagd worden bij Klankbord Ladonk.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Bekijk alle berichten