Het riool onder de Kapelweg tussen de dubbele spoorovergang en de Molengraafseweg moet met spoed vervangen worden. Het straatwerk op de Kapelweg was afgelopen week bij de rioolput verzakt. Dit is afgelopen zaterdag 4 februari hersteld. Bij nadere inspectie bleek dat het riool in korte tijd zeer slecht is geworden. Dit zorgt voor uitspoeling van zand en verzakking van het wegdek. Om verdere ernstige verzakkingen van het wegdek - en daarmee verkeersonveilige situaties - te voorkomen is spoedreparatie van het riool nodig.

Wat heeft dit voor gevolgen
De Kapelweg zal tussen de dubbele spoorovergang en de Molengraafseweg ongeveer een week afgesloten zijn. Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen. Dinsdag 14 februari starten de werkzaamheden. We verwachten dat het werk 18 februari klaar is, dit is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene zaken die we tijdens het werk tegen kunnen komen.

Verkeershinder en omleidingen
Voor het auto en vrachtverkeer worden grootschalige omleidingsroutes ingesteld. Het verkeer vanuit Boxtel richting Haaren/Oisterwijk wordt omgeleid via de Keulsebaan naar de A2 en de N65. Het verkeer vanuit Oisterwijk wordt omgeleid via de N65 en A2 naar de Keulsebaan richting industrieterrein Ladonk. De dubbele spoorwegovergang blijft open, maar niet voor doorgaand vrachtverkeer. Hiervoor is de omleidingsroute via de N65 en de A2. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang langs het werk.

Meer informatie
Meer informatie over de omleidingsroutes is te vinden op de website: https://melvin.ndw.nu/public/situation/186623.

Ook kunt u contact opnemen met Henry Koning (rioolbeheerder van de gemeente Boxtel) via telefoonnummer 06 - 235 343 29.

Dit is een nieuwsbericht van de gemeente Boxtel.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten