Shutterstock 733582276

Op 3 april 2023 heeft er een vergadering plaatsgevonden met SPIN Boxtel en Klankbord Ladonk en is de scope van beide partijen belicht en gezamenlijk vastgesteld. In dit bericht worden de doelstellingen van SPIN Boxtel en Klankbord Ladonk toegelicht. 

SPIN Boxtel
SPIN(web) Boxtel is een bedrijfsvereniging met een lange geschiedenis in Boxtel. SPIN was lange tijd de verbindende factor tussen de ondernemers op Ladonk en de gemeente Boxtel. In de vele jaren waarin SPIN actief is heeft zij naast diverse netwerkbijeenkomsten o.a. glasvezel en camerabeveiliging voor Ladonk weten te realiseren. Ook het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) werd in het verleden onder de vlag van SPIN behaald. In 2018 is de samenwerking tussen de gemeente Boxtel en SPIN beëindigd.

Klankbord Ladonk
Niet veel later (in 2019) is Klankbord Ladonk opgestart. Het doel van Klankbord Ladonk is om ondernemers op Ladonk en de gemeente Boxtel weer integraal te betrekken bij economische en maatschappelijke onderwerpen. Stapsgewijs is Klankbord Ladonk daarvoor contacten en samenwerkingen met de gemeente Boxtel aangegaan. De gemeente Boxtel is aanwezig bij de vergaderingen van Klankbord Ladonk en ondersteunt waar nodig de initiatieven waarvoor de klankbordgroep zich inzet.

Doelstellingen
Op 3 april 2023 heeft er een vergadering plaatsgevonden met SPIN en Klankbord Ladonk en is de scope van beide partijen belicht en gezamenlijk vastgesteld. Samenvattend komen de partijen tot de volgende verdeling.

SPIN:
- Richt zich op boeien, verbinden, verbreden, verdiepen en netwerken. Kortom een echte business club;
- Organiseert netwerkbijeenkomsten voor werkgevers met regelmatig een gastspreker;
- Belangenbehartiging Ladonk en Daasdonk;
- Meer informatie over SPIN is te vinden via deze link.

Klankbord Ladonk:
- Werkt actief met de gemeente Boxtel en ondernemers op Ladonk aan diverse thema’s die alle ondernemers aangaan;
- De klankbordgroep neemt het initiatief, faciliteert de ontmoetingen tussen ondernemers en de gemeente Boxtel en onderneemt actie waar nodig;
- De initiatieven die hieruit ontstaan zullen samen met ondernemers, de gemeente Boxtel en andere relevante stakeholders verkend en verder gebracht worden;
- Thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a.:

  • Veiligheid (KVO) en bereikbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Toekomstbestendigheid van bedrijventerrein Ladonk
  • Arbeidsmarkt
  • Branchering en profilering

-  Meer informatie over Klankbord Ladonk is te vinden via deze link

SPIN en Klankbord Ladonk hebben afgesproken hun respectievelijke programma’s qua planning op elkaar af te stemmen.

Ook leuk om te lezen

Enquête mobiliteitsplan Boxtel

1 juni 2023

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan dateert uit 2008. De afgelopen jaren wijzigden verschillende belangrijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's.

De Boxtelse Ondernemers Trofee 2023

13 april 2023

De Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) is sinds 2004 een begrip in Boxtel. Om het jaar organiseert JCI Dommelland dit ondernemersevent. In 2020 werd het BOT ondernemersevent uitgesteld vanwege Covid-19, daarom is het thema voor de editie van 2023 ‘Back on Track’.

Bekijk alle berichten