Shutterstock 733582276

Op 3 april 2023 heeft er een vergadering plaatsgevonden met SPIN Boxtel en Klankbord Ladonk en is de scope van beide partijen belicht en gezamenlijk vastgesteld. In dit bericht worden de doelstellingen van SPIN Boxtel en Klankbord Ladonk toegelicht. 

SPIN Boxtel
SPIN(web) Boxtel is een bedrijfsvereniging met een lange geschiedenis in Boxtel. SPIN was lange tijd de verbindende factor tussen de ondernemers op Ladonk en de gemeente Boxtel. In de vele jaren waarin SPIN actief is heeft zij naast diverse netwerkbijeenkomsten o.a. glasvezel en camerabeveiliging voor Ladonk weten te realiseren. Ook het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) werd in het verleden onder de vlag van SPIN behaald. In 2018 is de samenwerking tussen de gemeente Boxtel en SPIN beëindigd.

Klankbord Ladonk
Niet veel later (in 2019) is Klankbord Ladonk opgestart. Het doel van Klankbord Ladonk is om ondernemers op Ladonk en de gemeente Boxtel weer integraal te betrekken bij economische en maatschappelijke onderwerpen. Stapsgewijs is Klankbord Ladonk daarvoor contacten en samenwerkingen met de gemeente Boxtel aangegaan. De gemeente Boxtel is aanwezig bij de vergaderingen van Klankbord Ladonk en ondersteunt waar nodig de initiatieven waarvoor de klankbordgroep zich inzet.

Doelstellingen
Op 3 april 2023 heeft er een vergadering plaatsgevonden met SPIN en Klankbord Ladonk en is de scope van beide partijen belicht en gezamenlijk vastgesteld. Samenvattend komen de partijen tot de volgende verdeling.

SPIN:
- Richt zich op boeien, verbinden, verbreden, verdiepen en netwerken. Kortom een echte business club;
- Organiseert netwerkbijeenkomsten voor werkgevers met regelmatig een gastspreker;
- Belangenbehartiging Ladonk en Daasdonk;
- Meer informatie over SPIN is te vinden via deze link.

Klankbord Ladonk:
- Werkt actief met de gemeente Boxtel en ondernemers op Ladonk aan diverse thema’s die alle ondernemers aangaan;
- De klankbordgroep neemt het initiatief, faciliteert de ontmoetingen tussen ondernemers en de gemeente Boxtel en onderneemt actie waar nodig;
- De initiatieven die hieruit ontstaan zullen samen met ondernemers, de gemeente Boxtel en andere relevante stakeholders verkend en verder gebracht worden;
- Thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a.:

  • Veiligheid (KVO) en bereikbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Toekomstbestendigheid van bedrijventerrein Ladonk
  • Arbeidsmarkt
  • Branchering en profilering

-  Meer informatie over Klankbord Ladonk is te vinden via deze link

SPIN en Klankbord Ladonk hebben afgesproken hun respectievelijke programma’s qua planning op elkaar af te stemmen.

Ook leuk om te lezen

Succesvolle Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober jl.

2 november 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarom organiseerde de KVO-werkgroep (Keurmerk Veilig Ondernemen) in samenwerking met Klankbord Ladonk op donderdag 12 oktober een Veilig Ontbijtsessie die geheel in het teken stond van het thema veiligheid. Het was een geslaagde bijeenkomst die plaatsvond bij de brandweer.

Save the date: Week van de Ondernemer

11 oktober 2023

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop we het ondernemerschap vieren en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Van dinsdag 14 november tot en met vrijdag 17 november organiseert de gemeente Boxtel daarom tijdens de Week van de Ondernemer leuke activiteiten om ondernemers uit Boxtel in het zonnetje te zetten. 

Bekijk alle berichten