Shutterstock 733582276

Op 3 april 2023 heeft er een vergadering plaatsgevonden met SPIN Boxtel en Klankbord Ladonk en is de scope van beide partijen belicht en gezamenlijk vastgesteld. In dit bericht worden de doelstellingen van SPIN Boxtel en Klankbord Ladonk toegelicht. 

SPIN Boxtel
SPIN(web) Boxtel is een bedrijfsvereniging met een lange geschiedenis in Boxtel. SPIN was lange tijd de verbindende factor tussen de ondernemers op Ladonk en de gemeente Boxtel. In de vele jaren waarin SPIN actief is heeft zij naast diverse netwerkbijeenkomsten o.a. glasvezel en camerabeveiliging voor Ladonk weten te realiseren. Ook het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) werd in het verleden onder de vlag van SPIN behaald. In 2018 is de samenwerking tussen de gemeente Boxtel en SPIN beëindigd.

Klankbord Ladonk
Niet veel later (in 2019) is Klankbord Ladonk opgestart. Het doel van Klankbord Ladonk is om ondernemers op Ladonk en de gemeente Boxtel weer integraal te betrekken bij economische en maatschappelijke onderwerpen. Stapsgewijs is Klankbord Ladonk daarvoor contacten en samenwerkingen met de gemeente Boxtel aangegaan. De gemeente Boxtel is aanwezig bij de vergaderingen van Klankbord Ladonk en ondersteunt waar nodig de initiatieven waarvoor de klankbordgroep zich inzet.

Doelstellingen
Op 3 april 2023 heeft er een vergadering plaatsgevonden met SPIN en Klankbord Ladonk en is de scope van beide partijen belicht en gezamenlijk vastgesteld. Samenvattend komen de partijen tot de volgende verdeling.

SPIN:
- Richt zich op boeien, verbinden, verbreden, verdiepen en netwerken. Kortom een echte business club;
- Organiseert netwerkbijeenkomsten voor werkgevers met regelmatig een gastspreker;
- Belangenbehartiging Ladonk en Daasdonk;
- Meer informatie over SPIN is te vinden via deze link.

Klankbord Ladonk:
- Werkt actief met de gemeente Boxtel en ondernemers op Ladonk aan diverse thema’s die alle ondernemers aangaan;
- De klankbordgroep neemt het initiatief, faciliteert de ontmoetingen tussen ondernemers en de gemeente Boxtel en onderneemt actie waar nodig;
- De initiatieven die hieruit ontstaan zullen samen met ondernemers, de gemeente Boxtel en andere relevante stakeholders verkend en verder gebracht worden;
- Thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a.:

  • Veiligheid (KVO) en bereikbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Toekomstbestendigheid van bedrijventerrein Ladonk
  • Arbeidsmarkt
  • Branchering en profilering

-  Meer informatie over Klankbord Ladonk is te vinden via deze link

SPIN en Klankbord Ladonk hebben afgesproken hun respectievelijke programma’s qua planning op elkaar af te stemmen.

Ook leuk om te lezen

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Agenda tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

8 mei 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 mei 2024 is nog steeds mogelijk.

Save the date - Het geheim van toekomstproof werkgeven

24 april 2024

De arbeidsmarkt transformeert, de krapte houdt aan. Dit vraagt om een frisse blik op werkgever. Anders denken én doen. De werkgever van de toekomst erkent de verschillen tussen generaties en ziet ieders kwaliteiten. Ontdek hoe zij optimaal samenwerken en hoe je hen vindt, boeit en bindt aan je organisatie. Kom dan naar het event op 4 juni. Een must om bij te wonen als je over 10 jaar nog steeds een succesvolle en aantrekkelijke werkgever wilt zijn. 

Bekijk alle berichten