Klankbord Ladonk blikt terug op 2022. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

In 2022 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Uitvraag inventarisatie ten aanzien van een dialoogsessie rondom de thema’s Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid.
  • Organiseren van een dialoogsessie Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid geënt op de uitkomsten van de hierboven genoemde uitvraag.
  • Communicatie voor het bedrijventerrein intensiveren: opzetten nieuwscollectie op website Klankbord Ladonk en bijbehorende nieuwsbrief.
  • In gesprek gaan met de ondernemers op Ladonk, kennismaken, waar zijn we mee bezig, wat gaan we doen, de Burgemeester als spreker, met elkaar de uitdaging aangaan.
  • Volgen beleid vanuit de gemeente Boxtel en de ontwikkelingen Vorst B.
  • Volgen werkgroep Fiets en Voetgangers op Ladonk.
  • Opnieuw opstarten van het KVO Ladonk.
  • In co-creatie met de gemeente Boxtel visie Ladonk 2030 > 2040 schrijven.
  • Nadenken over de derde cluster voor Klankbord Ladonk ‘Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering’.

Voor het komende jaar 2023 staan wederom diverse initiatieven op de planning. Klankbord Ladonk blijft ook in 2023 de ondernemers op het bedrijventerrein op de hoogte houden van relevante nieuwsberichten via de website en nieuwsbrief. Om op de hoogte te blijven kunnen ondernemers zichzelf aanmelden. De werkgroep Fiets en Voetgangers, doorstart KVO Ladonk, in co-creatie met de gemeente Boxtel schrijven visie Ladonk 2030 > 2040 en vormgeven derde cluster ‘Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering’ worden verder voortgezet in 2023. In overleg met de gemeente zal Klankbord Ladonk zich daarnaast bezighouden met de bereikbaarheid van Ladonk en zal er een werkgroep geformeerd worden om het proces met Firan te volgen en te begeleiden bij de uitwerking van de energiehub Ladonk.

Kortom: een wederom goedgevulde agenda waar we als Klankbord Ladonk enthousiast mee aan de slag gaan. Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl is meer informatie te vinden.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten