Klankbord Ladonk blikt terug op 2022. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

In 2022 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Uitvraag inventarisatie ten aanzien van een dialoogsessie rondom de thema’s Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid.
  • Organiseren van een dialoogsessie Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid geënt op de uitkomsten van de hierboven genoemde uitvraag.
  • Communicatie voor het bedrijventerrein intensiveren: opzetten nieuwscollectie op website Klankbord Ladonk en bijbehorende nieuwsbrief.
  • In gesprek gaan met de ondernemers op Ladonk, kennismaken, waar zijn we mee bezig, wat gaan we doen, de Burgemeester als spreker, met elkaar de uitdaging aangaan.
  • Volgen beleid vanuit de gemeente Boxtel en de ontwikkelingen Vorst B.
  • Volgen werkgroep Fiets en Voetgangers op Ladonk.
  • Opnieuw opstarten van het KVO Ladonk.
  • In co-creatie met de gemeente Boxtel visie Ladonk 2030 > 2040 schrijven.
  • Nadenken over de derde cluster voor Klankbord Ladonk ‘Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering’.

Voor het komende jaar 2023 staan wederom diverse initiatieven op de planning. Klankbord Ladonk blijft ook in 2023 de ondernemers op het bedrijventerrein op de hoogte houden van relevante nieuwsberichten via de website en nieuwsbrief. Om op de hoogte te blijven kunnen ondernemers zichzelf aanmelden. De werkgroep Fiets en Voetgangers, doorstart KVO Ladonk, in co-creatie met de gemeente Boxtel schrijven visie Ladonk 2030 > 2040 en vormgeven derde cluster ‘Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering’ worden verder voortgezet in 2023. In overleg met de gemeente zal Klankbord Ladonk zich daarnaast bezighouden met de bereikbaarheid van Ladonk en zal er een werkgroep geformeerd worden om het proces met Firan te volgen en te begeleiden bij de uitwerking van de energiehub Ladonk.

Kortom: een wederom goedgevulde agenda waar we als Klankbord Ladonk enthousiast mee aan de slag gaan. Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl is meer informatie te vinden.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten