Shutterstock 1940054095

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan dateert uit 2008. De afgelopen jaren wijzigden verschillende belangrijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's.

Bij het opstellen van het vernieuwde mobiliteitsplan willen we jouw huidige inzichten en ontwikkelingen op een goede manier betrekken. Naast grote vraagstukken als maatregelen voor PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Boxtel) hechten we met elkaar steeds meer belang aan leefbaarheid en de kwaliteit van jouw woonomgeving. Niet alles kan tegelijkertijd en overal, en daarom moeten we keuzes maken. Je kunt ons daarbij helpen door mee te werken en de enquête in te vullen. Zo maken we samen Boxtel beter bereikbaar!

Naast het mobiliteitsplan is de gemeente Boxtel op dit moment bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Hiervoor is ook input opgehaald bij inwoners. Veel reacties gaan over mobiliteit. Ook deze reacties betrekken we uiteraard bij het actualiseren van het mobiliteitsbeleid.

Hoe meer ingevulde enquêtes wij ontvangen, hoe beter ons toekomstig beleid kan aansluiten bij de ervaringen van jou als inwoner van Boxtel. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. Deze enquête staat online tot en met 7 juni.

Ga naar de enquête.

Dit bericht is overgenomen van de gemeente Boxtel.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten