De brede samenwerking op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel gaat een nieuwe fase in. De kartrekkers van Initiatiefgroep Ladonk gaan klankbordgroepen samenstellen waarin ondernemers zich samen met stakeholders en de gemeente Boxtel buigen over actuele vraagstukken.

Actueel

De Initiatiefgroep Ladonk onderzoekt sinds 2019 hoe ondernemers eensgezind kunnen investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Na gesprekken met diverse stakeholders concluderen de kartrekkers dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

“Na constructieve gesprekken met alle stakeholders concluderen we dat er voldoende enthousiasme is om samen nieuwe stappen te zetten voor Ladonk 2.0”, reageert mede-initiatiefnemer Jan Marcelis. “Want dat is een doel dat ons bindt en iedereen onderschrijft: een toekomstbestendig bedrijventerrein.”

Klankbordgroepen

Acht eerder geformuleerde thema’s op Ladonk - kennisplatform, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid, branchering, profilering en toekomstbestendigheid – staan centraal in nieuw op te richten klankbordgroepen. “Als eerste richten we een klankbordgroep op die zich vanaf januari 2021 gaat bezighouden met veiligheid”, aldus Marcelis. Gespreksonderwerpen zijn onder meer verkeersveiligheid en de aanpak van criminaliteit.

De kartrekkers van de Initiatiefgroep Ladonk treden op als ambassadeurs en werven geëngageerde ondernemers die vervolgens zitting nemen in een van de klankbordgroepen. Ook andere belanghebbenden op Ladonk worden uitgenodigd om aan te sluiten. “Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, onderstreept Marcelis. “Doe mee, praat mee en ben betrokken.” Aanmelden kan vanaf heden via e-mail: info@klankbord-ladonk.nl.

De gemeente Boxtel wijst binnen haar eigen organisatie deskundige beleidsmedewerkers aan die ook lid worden van de klankbordgroepen. Het gemeentebestuur wil de samenwerking met de Initiatiefgroep Ladonk verankeren in een convenant.

Reactie SPIN Boxtel:

“Businessclub SPIN Boxtel staat positief tegen elk initiatief dat eraan bijdraagt de positie van Ladonk te verbeteren. We hopen oprecht dat de Initiatiefgroep Ladonk daar succes weet te boeken en samen met de gemeentede kansen beter gaat benutten.”

Ook leuk om te lezen

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Agenda tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

8 mei 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 mei 2024 is nog steeds mogelijk.

Save the date - Het geheim van toekomstproof werkgeven

24 april 2024

De arbeidsmarkt transformeert, de krapte houdt aan. Dit vraagt om een frisse blik op werkgever. Anders denken én doen. De werkgever van de toekomst erkent de verschillen tussen generaties en ziet ieders kwaliteiten. Ontdek hoe zij optimaal samenwerken en hoe je hen vindt, boeit en bindt aan je organisatie. Kom dan naar het event op 4 juni. Een must om bij te wonen als je over 10 jaar nog steeds een succesvolle en aantrekkelijke werkgever wilt zijn. 

Bekijk alle berichten