De brede samenwerking op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel gaat een nieuwe fase in. De kartrekkers van Initiatiefgroep Ladonk gaan klankbordgroepen samenstellen waarin ondernemers zich samen met stakeholders en de gemeente Boxtel buigen over actuele vraagstukken.

Actueel

De Initiatiefgroep Ladonk onderzoekt sinds 2019 hoe ondernemers eensgezind kunnen investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Na gesprekken met diverse stakeholders concluderen de kartrekkers dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

“Na constructieve gesprekken met alle stakeholders concluderen we dat er voldoende enthousiasme is om samen nieuwe stappen te zetten voor Ladonk 2.0”, reageert mede-initiatiefnemer Jan Marcelis. “Want dat is een doel dat ons bindt en iedereen onderschrijft: een toekomstbestendig bedrijventerrein.”

Klankbordgroepen

Acht eerder geformuleerde thema’s op Ladonk - kennisplatform, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid, branchering, profilering en toekomstbestendigheid – staan centraal in nieuw op te richten klankbordgroepen. “Als eerste richten we een klankbordgroep op die zich vanaf januari 2021 gaat bezighouden met veiligheid”, aldus Marcelis. Gespreksonderwerpen zijn onder meer verkeersveiligheid en de aanpak van criminaliteit.

De kartrekkers van de Initiatiefgroep Ladonk treden op als ambassadeurs en werven geëngageerde ondernemers die vervolgens zitting nemen in een van de klankbordgroepen. Ook andere belanghebbenden op Ladonk worden uitgenodigd om aan te sluiten. “Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, onderstreept Marcelis. “Doe mee, praat mee en ben betrokken.” Aanmelden kan vanaf heden via e-mail: info@klankbord-ladonk.nl.

De gemeente Boxtel wijst binnen haar eigen organisatie deskundige beleidsmedewerkers aan die ook lid worden van de klankbordgroepen. Het gemeentebestuur wil de samenwerking met de Initiatiefgroep Ladonk verankeren in een convenant.

Reactie SPIN Boxtel:

“Businessclub SPIN Boxtel staat positief tegen elk initiatief dat eraan bijdraagt de positie van Ladonk te verbeteren. We hopen oprecht dat de Initiatiefgroep Ladonk daar succes weet te boeken en samen met de gemeentede kansen beter gaat benutten.”

Ook leuk om te lezen

Succesvolle Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober jl.

2 november 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarom organiseerde de KVO-werkgroep (Keurmerk Veilig Ondernemen) in samenwerking met Klankbord Ladonk op donderdag 12 oktober een Veilig Ontbijtsessie die geheel in het teken stond van het thema veiligheid. Het was een geslaagde bijeenkomst die plaatsvond bij de brandweer.

Save the date: Week van de Ondernemer

11 oktober 2023

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop we het ondernemerschap vieren en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Van dinsdag 14 november tot en met vrijdag 17 november organiseert de gemeente Boxtel daarom tijdens de Week van de Ondernemer leuke activiteiten om ondernemers uit Boxtel in het zonnetje te zetten. 

Bekijk alle berichten