De brede samenwerking op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel gaat een nieuwe fase in. De kartrekkers van Initiatiefgroep Ladonk gaan klankbordgroepen samenstellen waarin ondernemers zich samen met stakeholders en de gemeente Boxtel buigen over actuele vraagstukken.

Actueel

De Initiatiefgroep Ladonk onderzoekt sinds 2019 hoe ondernemers eensgezind kunnen investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Na gesprekken met diverse stakeholders concluderen de kartrekkers dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

“Na constructieve gesprekken met alle stakeholders concluderen we dat er voldoende enthousiasme is om samen nieuwe stappen te zetten voor Ladonk 2.0”, reageert mede-initiatiefnemer Jan Marcelis. “Want dat is een doel dat ons bindt en iedereen onderschrijft: een toekomstbestendig bedrijventerrein.”

Klankbordgroepen

Acht eerder geformuleerde thema’s op Ladonk - kennisplatform, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid, branchering, profilering en toekomstbestendigheid – staan centraal in nieuw op te richten klankbordgroepen. “Als eerste richten we een klankbordgroep op die zich vanaf januari 2021 gaat bezighouden met veiligheid”, aldus Marcelis. Gespreksonderwerpen zijn onder meer verkeersveiligheid en de aanpak van criminaliteit.

De kartrekkers van de Initiatiefgroep Ladonk treden op als ambassadeurs en werven geëngageerde ondernemers die vervolgens zitting nemen in een van de klankbordgroepen. Ook andere belanghebbenden op Ladonk worden uitgenodigd om aan te sluiten. “Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, onderstreept Marcelis. “Doe mee, praat mee en ben betrokken.” Aanmelden kan vanaf heden via e-mail: info@klankbord-ladonk.nl.

De gemeente Boxtel wijst binnen haar eigen organisatie deskundige beleidsmedewerkers aan die ook lid worden van de klankbordgroepen. Het gemeentebestuur wil de samenwerking met de Initiatiefgroep Ladonk verankeren in een convenant.

Reactie SPIN Boxtel:

“Businessclub SPIN Boxtel staat positief tegen elk initiatief dat eraan bijdraagt de positie van Ladonk te verbeteren. We hopen oprecht dat de Initiatiefgroep Ladonk daar succes weet te boeken en samen met de gemeentede kansen beter gaat benutten.”

Ook leuk om te lezen

Enquête mobiliteitsplan Boxtel

1 juni 2023

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan dateert uit 2008. De afgelopen jaren wijzigden verschillende belangrijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's.

De Boxtelse Ondernemers Trofee 2023

13 april 2023

De Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) is sinds 2004 een begrip in Boxtel. Om het jaar organiseert JCI Dommelland dit ondernemersevent. In 2020 werd het BOT ondernemersevent uitgesteld vanwege Covid-19, daarom is het thema voor de editie van 2023 ‘Back on Track’.

Bekijk alle berichten