De brede samenwerking op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel gaat een nieuwe fase in. De kartrekkers van Initiatiefgroep Ladonk gaan klankbordgroepen samenstellen waarin ondernemers zich samen met stakeholders en de gemeente Boxtel buigen over actuele vraagstukken.

Actueel

De Initiatiefgroep Ladonk onderzoekt sinds 2019 hoe ondernemers eensgezind kunnen investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Na gesprekken met diverse stakeholders concluderen de kartrekkers dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

“Na constructieve gesprekken met alle stakeholders concluderen we dat er voldoende enthousiasme is om samen nieuwe stappen te zetten voor Ladonk 2.0”, reageert mede-initiatiefnemer Jan Marcelis. “Want dat is een doel dat ons bindt en iedereen onderschrijft: een toekomstbestendig bedrijventerrein.”

Klankbordgroepen

Acht eerder geformuleerde thema’s op Ladonk - kennisplatform, bereikbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid, branchering, profilering en toekomstbestendigheid – staan centraal in nieuw op te richten klankbordgroepen. “Als eerste richten we een klankbordgroep op die zich vanaf januari 2021 gaat bezighouden met veiligheid”, aldus Marcelis. Gespreksonderwerpen zijn onder meer verkeersveiligheid en de aanpak van criminaliteit.

De kartrekkers van de Initiatiefgroep Ladonk treden op als ambassadeurs en werven geëngageerde ondernemers die vervolgens zitting nemen in een van de klankbordgroepen. Ook andere belanghebbenden op Ladonk worden uitgenodigd om aan te sluiten. “Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, onderstreept Marcelis. “Doe mee, praat mee en ben betrokken.” Aanmelden kan vanaf heden via e-mail: info@klankbord-ladonk.nl.

De gemeente Boxtel wijst binnen haar eigen organisatie deskundige beleidsmedewerkers aan die ook lid worden van de klankbordgroepen. Het gemeentebestuur wil de samenwerking met de Initiatiefgroep Ladonk verankeren in een convenant.

Reactie SPIN Boxtel:

“Businessclub SPIN Boxtel staat positief tegen elk initiatief dat eraan bijdraagt de positie van Ladonk te verbeteren. We hopen oprecht dat de Initiatiefgroep Ladonk daar succes weet te boeken en samen met de gemeentede kansen beter gaat benutten.”

Ook leuk om te lezen

Aandacht voor fietsers en voetgangers op Ladonk

10 mei 2022

De veiligheid van fietsers en voetgangers op bedrijventerrein Ladonk laat veel te wensen over. Het verkeer is vaak druk terwijl voet- en fietspaden vaak ontbreken. Dit is de reden voor Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van het bedrijventerrein, om de Werkgroep Fietsers en Voetgangers op Ladonk op te starten. De werkgroep richt zich op het verbeteren van veiligheid voor fietsers en voetgangers zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen op het bedrijventerrein.

Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat Boxtel

8 februari 2022

Veiligheid is een groot goed op industrieterrein Ladonk, niet voor niets vroeg SPIN (WEB) alweer wat jaren geleden aandacht voor de Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. De aanleiding was het groot aantal ongelukken die niet goed verklaarbaar waren, er is ruimte en zicht genoeg. De uitwerking en opvolging is in 2020 overgenomen door het initiatief Klankbord Ladonk, en de afdeling verkeer van de Gemeente Boxtel heeft een plan uitgewerkt en gerealiseerd.

Input ondernemers Ladonk gevraagd: inventarisatie nieuwe sessie Duurzaamheid

25 januari 2022

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het zijn woorden die je als ondernemer dagelijks voorbij hoort komen en waarin we allemaal stappen (moeten) zetten. Het is dan ook niet meer echt de vraag waarom je dit zou doen maar hoe, met wie en wat? Alles tegelijk willen doen is niet efficiënt: je verliest focus en hebt een te grote investering bij aanvang. In tijd en geld. Maar hoe dan wel?

Bekijk alle berichten