Ladonk luchtfoto

Vanaf 2020 werkt Klankbord Ladonk in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel aan economische en maatschappelijke onderwerpen. Vanaf 14 mei 2024 is Klankbord Ladonk officieel een stichting, namelijk Stichting Klankbord Ladonk Boxtel (SKLB). Daar zijn we trots op!

Doelstellingen van de stichting
De stichting heeft als doel te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein waarbij de gemeente Boxtel mee-investeert. Dit omvat:

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen gevestigde (en in de toekomst te vestigen) bedrijven.
  • Het realiseren en onderhouden van een bedrijventerrein van hoge kwaliteit.
  • Het bevorderen van alle zaken die direct of indirect bijdragen aan deze doelen, in de ruimste zin van het woord.

Zie hier de organisatiestructuur van Stichting Klankbord Ladonk Boxtel.

Vertrouwen in de toekomst

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we, samen met ondernemers op bedrijventerrein Ladonk, kunnen werken aan een mooie toekomst. Wij kijken ernaar uit om dit samen te realiseren!

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@klankbord-ladonk.nl

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten