Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van bedrijventerrein Ladonk, hield op dinsdag 15 juni haar eerste dialoogsessie over de thema’s Veiligheid en Bereikbaarheid. De deelnemers formuleerden samen verschillende aandachtspunten binnen deze twee gebieden en gaan daar nu gezamenlijk mee aan de slag.

De dialoogsessie was de eerste in een geplande reeks waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis, inzichten en ervaringen konden delen. De deelnemers maakten met elkaar inzichtelijk wat de stand van de regio is op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid, gevolgd door de dialoog hierover. Ook de gemeente Boxtel, die meedoet in Klankbord Ladonk en faciliteert bij actiepunten waar nodig, was vertegenwoordigd.

Top-3 van onderwerpen

De deelnemers gaven tijdens de sessie hun persoonlijke top-3 van de onderwerpen binnen de thema’s Veiligheid en Bereikbaarheid die zij het belangrijkst vonden. De initiatiefgroep heeft met deze onderwerpen een globale prioriteit gegeven aan de hoeveelheid onderwerpen. Hiermee wil de groep voor de ondernemers op Ladonk inzichtelijk maken waar het grootste gedeelde belang zit rondom deze twee thema’s.

Veiligheid

Bij het thema Veiligheid kwamen verscheidene punten naar voren, waarvan de status van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de verkeerssituatie rondom Ladonk volgens lid van de klankbordgroep Ton Jonkers het meest in het oog sprongen. “Het KVO zorgt voor een verbetering van de veiligheid van bedrijventerreinen”, vertelt hij. “De aanwezigen gaven aan dat zij dit keurmerk graag terug zien komen voor Ladonk. Dit wordt dan ook de eerste prioriteit. Daarnaast wilden de aanwezigen een masterplan voor de ontsluiting van Ladonk voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers. Voor de laatste twee groepen zijn nu geen aparte paden aanwezig, waardoor zij gedwongen zijn zich langs de autoweg te bewegen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.”

Andere punten die binnen het thema aan de orde kwamen, waren onder andere parkeeroverlast, verouderde beveiligingscamera’s en het delen van camerabeelden, onvoldoende samenwerking met buren in het geval van calamiteiten en illegale bewoning en andere vormen van ondermijnend gedrag.

Bereikbaarheid

Binnen het thema Bereikbaarheid waren enkele van de meest genoemde punten de noordelijke ontsluitingsroute, het vrachtverkeer over de Kapelweg (Kalksheuvel), fietsverkeer van en naar Lennisheuvel en de behoefte aan een analyse van de verkeersbewegingen.

Jonkers: “Daar waar we bij het thema Veiligheid als ondernemers nog veel zelf ter hand kunnen nemen, is dit in mindere mate zo voor het thema Bereikbaarheid. Hiervoor zijn we naar onze mening sterk afhankelijk van de kennis, kunde en beschikbaarheid van gemeentelijke of provinciale budgetten. Wat wij wél kunnen doen, is aan tafel gaan met de gemeente wanneer gesproken wordt over hoe het plaatje met betrekking tot bereikbaarheid eruit moet komen te zien. Hierbij kunnen wij als ondernemers opkomen voor onze belangen, maar zullen we ook soms moeten accepteren dat om verder te komen, er beslissingen genomen kunnen worden waarbij het algemeen belang prevaleert.”

Aanmelden tweede dialoogsessie

De tweede dialoogsessie voor Ladonk staat voor later dit najaar gepland. Thema’s die hierin aan de orde komen, zijn de toekomstbestendigheid van Ladonk en duurzaamheid. Onderwerpen daarbinnen zijn onder andere energiebesparing, hitte en droogte, watertekort en -overlast, zuinig ruimtegebruik en behoefte aan bouwgrond. Ondernemers die geïnteresseerd zijn om mee te praten over een of meerdere thema’s, kunnen zich aanmelden via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl staan alle huidig geformuleerde thema’s vermeld.

Ook leuk om te lezen

Enquête mobiliteitsplan Boxtel

1 juni 2023

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan dateert uit 2008. De afgelopen jaren wijzigden verschillende belangrijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's.

De Boxtelse Ondernemers Trofee 2023

13 april 2023

De Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) is sinds 2004 een begrip in Boxtel. Om het jaar organiseert JCI Dommelland dit ondernemersevent. In 2020 werd het BOT ondernemersevent uitgesteld vanwege Covid-19, daarom is het thema voor de editie van 2023 ‘Back on Track’.

Bekijk alle berichten