Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van bedrijventerrein Ladonk, hield op dinsdag 15 juni haar eerste dialoogsessie over de thema’s Veiligheid en Bereikbaarheid. De deelnemers formuleerden samen verschillende aandachtspunten binnen deze twee gebieden en gaan daar nu gezamenlijk mee aan de slag.

De dialoogsessie was de eerste in een geplande reeks waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis, inzichten en ervaringen konden delen. De deelnemers maakten met elkaar inzichtelijk wat de stand van de regio is op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid, gevolgd door de dialoog hierover. Ook de gemeente Boxtel, die meedoet in Klankbord Ladonk en faciliteert bij actiepunten waar nodig, was vertegenwoordigd.

Top-3 van onderwerpen

De deelnemers gaven tijdens de sessie hun persoonlijke top-3 van de onderwerpen binnen de thema’s Veiligheid en Bereikbaarheid die zij het belangrijkst vonden. De initiatiefgroep heeft met deze onderwerpen een globale prioriteit gegeven aan de hoeveelheid onderwerpen. Hiermee wil de groep voor de ondernemers op Ladonk inzichtelijk maken waar het grootste gedeelde belang zit rondom deze twee thema’s.

Veiligheid

Bij het thema Veiligheid kwamen verscheidene punten naar voren, waarvan de status van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de verkeerssituatie rondom Ladonk volgens lid van de klankbordgroep Ton Jonkers het meest in het oog sprongen. “Het KVO zorgt voor een verbetering van de veiligheid van bedrijventerreinen”, vertelt hij. “De aanwezigen gaven aan dat zij dit keurmerk graag terug zien komen voor Ladonk. Dit wordt dan ook de eerste prioriteit. Daarnaast wilden de aanwezigen een masterplan voor de ontsluiting van Ladonk voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers. Voor de laatste twee groepen zijn nu geen aparte paden aanwezig, waardoor zij gedwongen zijn zich langs de autoweg te bewegen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.”

Andere punten die binnen het thema aan de orde kwamen, waren onder andere parkeeroverlast, verouderde beveiligingscamera’s en het delen van camerabeelden, onvoldoende samenwerking met buren in het geval van calamiteiten en illegale bewoning en andere vormen van ondermijnend gedrag.

Bereikbaarheid

Binnen het thema Bereikbaarheid waren enkele van de meest genoemde punten de noordelijke ontsluitingsroute, het vrachtverkeer over de Kapelweg (Kalksheuvel), fietsverkeer van en naar Lennisheuvel en de behoefte aan een analyse van de verkeersbewegingen.

Jonkers: “Daar waar we bij het thema Veiligheid als ondernemers nog veel zelf ter hand kunnen nemen, is dit in mindere mate zo voor het thema Bereikbaarheid. Hiervoor zijn we naar onze mening sterk afhankelijk van de kennis, kunde en beschikbaarheid van gemeentelijke of provinciale budgetten. Wat wij wél kunnen doen, is aan tafel gaan met de gemeente wanneer gesproken wordt over hoe het plaatje met betrekking tot bereikbaarheid eruit moet komen te zien. Hierbij kunnen wij als ondernemers opkomen voor onze belangen, maar zullen we ook soms moeten accepteren dat om verder te komen, er beslissingen genomen kunnen worden waarbij het algemeen belang prevaleert.”

Aanmelden tweede dialoogsessie

De tweede dialoogsessie voor Ladonk staat voor later dit najaar gepland. Thema’s die hierin aan de orde komen, zijn de toekomstbestendigheid van Ladonk en duurzaamheid. Onderwerpen daarbinnen zijn onder andere energiebesparing, hitte en droogte, watertekort en -overlast, zuinig ruimtegebruik en behoefte aan bouwgrond. Ondernemers die geïnteresseerd zijn om mee te praten over een of meerdere thema’s, kunnen zich aanmelden via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl staan alle huidig geformuleerde thema’s vermeld.

Ook leuk om te lezen

Aandacht voor fietsers en voetgangers op Ladonk

10 mei 2022

De veiligheid van fietsers en voetgangers op bedrijventerrein Ladonk laat veel te wensen over. Het verkeer is vaak druk terwijl voet- en fietspaden vaak ontbreken. Dit is de reden voor Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van het bedrijventerrein, om de Werkgroep Fietsers en Voetgangers op Ladonk op te starten. De werkgroep richt zich op het verbeteren van veiligheid voor fietsers en voetgangers zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen op het bedrijventerrein.

Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat Boxtel

8 februari 2022

Veiligheid is een groot goed op industrieterrein Ladonk, niet voor niets vroeg SPIN (WEB) alweer wat jaren geleden aandacht voor de Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. De aanleiding was het groot aantal ongelukken die niet goed verklaarbaar waren, er is ruimte en zicht genoeg. De uitwerking en opvolging is in 2020 overgenomen door het initiatief Klankbord Ladonk, en de afdeling verkeer van de Gemeente Boxtel heeft een plan uitgewerkt en gerealiseerd.

Input ondernemers Ladonk gevraagd: inventarisatie nieuwe sessie Duurzaamheid

25 januari 2022

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het zijn woorden die je als ondernemer dagelijks voorbij hoort komen en waarin we allemaal stappen (moeten) zetten. Het is dan ook niet meer echt de vraag waarom je dit zou doen maar hoe, met wie en wat? Alles tegelijk willen doen is niet efficiënt: je verliest focus en hebt een te grote investering bij aanvang. In tijd en geld. Maar hoe dan wel?

Bekijk alle berichten