Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van een aantal ondernemers van bedrijventerrein Ladonk, hield op dinsdag 15 juni de eerste dialoogsessie. De thema’s van deze sessie waren Veiligheid en Bereikbaarheid. 27 ondernemers en belanghebbenden woonden de drie uur durende sessie bij waarvoor Blusco zijn locatie ter beschikking stelde. De avond is positief ontvangen door de aanwezigen en is een vruchtbare bodem voor de toekomst.

De dialoogsessie was de eerste in een geplande reeks waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis, inzichten en ervaringen konden delen. De deelnemers maakten met elkaar inzichtelijk wat de stand van de regio is op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid, gevolgd door de dialoog hierover. Ook de gemeente Boxtel was vertegenwoordigd door Mariëlle van Alphen-Habraken, wethouder van Economie en Participatie en Fred van Nistelrooij, wethouder van Mobiliteit, Infrastructuur en Openbare Ruimte. Zij hebben zich tijdens de sessie laten informeren en geluisterd naar standpunten van de aanwezigen.

Breed palet aanwezigen

De groep aanwezigen vertegenwoordigde alle sectoren die met Ladonk te maken hebben: beveiliging, transport, brandveiligheid, onderwijs, WSD, de maakindustrie en de dienstverlening. “Dat was ook onze opzet”, vertelt lid van de klankbordgroep Ton Jonkers. “We wilden een breed palet van achtergronden, zodat we zo goed mogelijk te weten kunnen komen wat er rondom het toekomstbestendig maken van Ladonk allemaal meespeelt. Het doel van de sessie was om dit te inventariseren en dat is gelukt. Er was een levendige discussie, er kwamen nieuwe onderwerpen op tafel en de sessie werd door de aanwezigen positief ontvangen. Natuurlijk was iedereen ook blij dat zij elkaar weer persoonlijk konden ontmoeten.”

Prioriteren

Klankbord Ladonk gaat uit de waardevolle input een lijst met prioriteiten destilleren. Deze zullen getoetst worden bij de deelnemers. ‘‘Samen met de deelnemers zullen we kijken hoe de prioriteiten verder gebracht kunnen worden en wat hiervoor nodig is. Klankbord Ladonk faciliteert, ondersteunt en participeert hierin waar mogelijk’’, aldus Jonkers. “We zijn daarnaast bezig met de voorbereidingen voor een volgende sessie, die in het najaar zal plaatsvinden. De thema’s die wij in deze sessie zullen behandelen, zijn Duurzaamheid en Toekomstbestendigheid.”

Aanmelden

Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl staan alle huidig geformuleerde thema’s vermeld.

Ook leuk om te lezen

Aandacht voor fietsers en voetgangers op Ladonk

10 mei 2022

De veiligheid van fietsers en voetgangers op bedrijventerrein Ladonk laat veel te wensen over. Het verkeer is vaak druk terwijl voet- en fietspaden vaak ontbreken. Dit is de reden voor Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van het bedrijventerrein, om de Werkgroep Fietsers en Voetgangers op Ladonk op te starten. De werkgroep richt zich op het verbeteren van veiligheid voor fietsers en voetgangers zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen op het bedrijventerrein.

Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat Boxtel

8 februari 2022

Veiligheid is een groot goed op industrieterrein Ladonk, niet voor niets vroeg SPIN (WEB) alweer wat jaren geleden aandacht voor de Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. De aanleiding was het groot aantal ongelukken die niet goed verklaarbaar waren, er is ruimte en zicht genoeg. De uitwerking en opvolging is in 2020 overgenomen door het initiatief Klankbord Ladonk, en de afdeling verkeer van de Gemeente Boxtel heeft een plan uitgewerkt en gerealiseerd.

Input ondernemers Ladonk gevraagd: inventarisatie nieuwe sessie Duurzaamheid

25 januari 2022

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het zijn woorden die je als ondernemer dagelijks voorbij hoort komen en waarin we allemaal stappen (moeten) zetten. Het is dan ook niet meer echt de vraag waarom je dit zou doen maar hoe, met wie en wat? Alles tegelijk willen doen is niet efficiënt: je verliest focus en hebt een te grote investering bij aanvang. In tijd en geld. Maar hoe dan wel?

Bekijk alle berichten