Klankbord Ladonk zet de volgende stap in het gezamenlijk investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein, het doel van dit initiatief. De eerste dialoogsessie door en voor ondernemers van Ladonk is gepland en gaat over de thema’s Veiligheid en Bereikbaarheid.

De thema’s die centraal staan in de eerste dialoogsessie zijn Veiligheid en Bereikbaarheid op het bedrijventerrein Ladonk in Boxtel. Er hebben zich voldoende enthousiaste ondernemers gemeld die met elkaar in dialoog willen gaan over deze thema’s. Het aantal deelnemers en de positieve reacties maakt dat de klankbordgroep met energie de eerste dialoogsessie organiseert. De bijeenkomst vindt plaats op 15 juni 2021 op de locatie van Blusco op Ladonk.

Verder gewerkt

Ondanks de moeilijke periode voor iedereen vanwege het coronavirus, heeft de initiatiefgroep in de afgelopen maanden verder gewerkt aan de uitwerking van de klankbordgroepen. De eerste twee thema’s Veiligheid en Bereikbaar zijn nu vormgegeven. Tammo Bieze, lid van de initiatiefgroep, licht toe: ‘‘Vanwege de huidige beperkingen door corona, en de wens om de dialoogsessies ‘live’ te laten plaatsvinden, heeft het even op zich laten wachten. Voor het daadwerkelijk laten plaatsvinden van de bijeenkomst houden we de ontwikkeling van de coronasituatie nauw in de gaten. Alleen als die het toelaat, laten we de bijeenkomst plaatsvinden. Anders zoeken we naar een alternatieve datum.’’

Doel dialoogsessie

De dialoogsessie heeft als doel om de handen ineen te slaan voor een veilig(er) Ladonk nu en in de toekomst. Hierbij worden kennis, ervaring en inzichten met elkaar gedeeld en acties geformuleerd en opgepakt. Als start van de eerste dialoogsessie maken de deelnemers met elkaar inzichtelijk wat de stand van de regio is op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid gevolgd door de dialoog hierover. De inzichten hiervan geven input voor een gemeenschappelijke en maatschappelijke agenda. Tammo Bieze: ‘‘Daarbij kijken we nadrukkelijk vooruit, bespreken we wat we met elkaar kunnen oppakken en wat we samen met andere stakeholders zoals de gemeente moeten oppakken.’’

Aanmelden

Ondernemers en andere betrokkenen op bedrijventerrein Ladonk kunnen zich aanmelden voor Klankbord Ladonk. Naast deze eerste twee thema’s Veiligheid en Bereikbaarheid, volgen hierna meer thema’s waarover we met elkaar in dialoog willen gaan, waaronder Duurzaamheid en Arbeidsmarkt. Ben je geïnteresseerd om mee te praten over een of meerdere thema’s, meld je dan aan via info@klankbord-ladonk.nl. Op de nieuwe website www.klankbord-ladonk.nl staan alle huidig geformuleerde thema’s vermeld.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten