Veiligheid is een groot goed op industrieterrein Ladonk, niet voor niets vroeg SPIN (WEB) alweer wat jaren geleden aandacht voor de Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. De aanleiding was het groot aantal ongelukken die niet goed verklaarbaar waren, er is ruimte en zicht genoeg. De uitwerking en opvolging is in 2020 overgenomen door het initiatief Klankbord Ladonk, en de afdeling verkeer van de Gemeente Boxtel heeft een plan uitgewerkt en gerealiseerd.

Jack Dorfel, Beleidsmedewerker Verkeer Gemeente Boxtel, geeft aan: ‘‘Op de Ladonkseweg ter hoogte van de kruising zijn twee midden-eilanden aangebracht. Hiermee ondersteunen we het attentiepunt van de kruising met de Kruisbroeksestraat. Op de Ladonkseweg wordt snel gereden en met deze attentie vragen we aandacht om tijdig snelheid te verminderen. De rijlijnen buigen daardoor iets uit. Tevens is het noordelijke middeneiland bedoeld voor een steunpunt voor voetgangers (van de Edelhert-route). Het zuidelijke middeneiland is enigszins verhoogd uitgevoerd en overrijdbaar gehouden in verband met speciale transporten. Het kruisingsvlak is opnieuw aangebracht en daarmee is de stroefheid verbeterd. Aan de Kruisbroeksestraat is niets veranderd. Op langere termijn komen hier nog rode fietsstroken bij.’’

Ook geeft Jack Dorfel aan: ‘‘We houden de richtlijnen van het CROW aan en we kijken naar de opgave van functies die te bedienen zijn. Het is altijd maatwerk, ook hier. Elke kruising heeft zijn kansen en belemmeringen. Dat zit in beschikbare ruimte, functies, uitzicht, rijcurven, uitritten en gedrag. In dit geval is de functie van de Ladonkseweg niet meer zo groot, maar het bestaande profiel vertelt iets anders. Daar hebben we nu met name op gecorrigeerd.’’

Als blijkt dat er minder ongelukken gebeuren op deze kruising, zal dit ook uit te rollen zijn voor meerdere kruisingen als ze toe zijn aan onderhoud of anderszins aanpassingen vereisen.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten