Veiligheid is een groot goed op industrieterrein Ladonk, niet voor niets vroeg SPIN (WEB) alweer wat jaren geleden aandacht voor de Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. De aanleiding was het groot aantal ongelukken die niet goed verklaarbaar waren, er is ruimte en zicht genoeg. De uitwerking en opvolging is in 2020 overgenomen door het initiatief Klankbord Ladonk, en de afdeling verkeer van de Gemeente Boxtel heeft een plan uitgewerkt en gerealiseerd.

Jack Dorfel, Beleidsmedewerker Verkeer Gemeente Boxtel, geeft aan: ‘‘Op de Ladonkseweg ter hoogte van de kruising zijn twee midden-eilanden aangebracht. Hiermee ondersteunen we het attentiepunt van de kruising met de Kruisbroeksestraat. Op de Ladonkseweg wordt snel gereden en met deze attentie vragen we aandacht om tijdig snelheid te verminderen. De rijlijnen buigen daardoor iets uit. Tevens is het noordelijke middeneiland bedoeld voor een steunpunt voor voetgangers (van de Edelhert-route). Het zuidelijke middeneiland is enigszins verhoogd uitgevoerd en overrijdbaar gehouden in verband met speciale transporten. Het kruisingsvlak is opnieuw aangebracht en daarmee is de stroefheid verbeterd. Aan de Kruisbroeksestraat is niets veranderd. Op langere termijn komen hier nog rode fietsstroken bij.’’

Ook geeft Jack Dorfel aan: ‘‘We houden de richtlijnen van het CROW aan en we kijken naar de opgave van functies die te bedienen zijn. Het is altijd maatwerk, ook hier. Elke kruising heeft zijn kansen en belemmeringen. Dat zit in beschikbare ruimte, functies, uitzicht, rijcurven, uitritten en gedrag. In dit geval is de functie van de Ladonkseweg niet meer zo groot, maar het bestaande profiel vertelt iets anders. Daar hebben we nu met name op gecorrigeerd.’’

Als blijkt dat er minder ongelukken gebeuren op deze kruising, zal dit ook uit te rollen zijn voor meerdere kruisingen als ze toe zijn aan onderhoud of anderszins aanpassingen vereisen.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten