Veiligheid is een groot goed op industrieterrein Ladonk, niet voor niets vroeg SPIN (WEB) alweer wat jaren geleden aandacht voor de Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. De aanleiding was het groot aantal ongelukken die niet goed verklaarbaar waren, er is ruimte en zicht genoeg. De uitwerking en opvolging is in 2020 overgenomen door het initiatief Klankbord Ladonk, en de afdeling verkeer van de Gemeente Boxtel heeft een plan uitgewerkt en gerealiseerd.

Jack Dorfel, Beleidsmedewerker Verkeer Gemeente Boxtel, geeft aan: ‘‘Op de Ladonkseweg ter hoogte van de kruising zijn twee midden-eilanden aangebracht. Hiermee ondersteunen we het attentiepunt van de kruising met de Kruisbroeksestraat. Op de Ladonkseweg wordt snel gereden en met deze attentie vragen we aandacht om tijdig snelheid te verminderen. De rijlijnen buigen daardoor iets uit. Tevens is het noordelijke middeneiland bedoeld voor een steunpunt voor voetgangers (van de Edelhert-route). Het zuidelijke middeneiland is enigszins verhoogd uitgevoerd en overrijdbaar gehouden in verband met speciale transporten. Het kruisingsvlak is opnieuw aangebracht en daarmee is de stroefheid verbeterd. Aan de Kruisbroeksestraat is niets veranderd. Op langere termijn komen hier nog rode fietsstroken bij.’’

Ook geeft Jack Dorfel aan: ‘‘We houden de richtlijnen van het CROW aan en we kijken naar de opgave van functies die te bedienen zijn. Het is altijd maatwerk, ook hier. Elke kruising heeft zijn kansen en belemmeringen. Dat zit in beschikbare ruimte, functies, uitzicht, rijcurven, uitritten en gedrag. In dit geval is de functie van de Ladonkseweg niet meer zo groot, maar het bestaande profiel vertelt iets anders. Daar hebben we nu met name op gecorrigeerd.’’

Als blijkt dat er minder ongelukken gebeuren op deze kruising, zal dit ook uit te rollen zijn voor meerdere kruisingen als ze toe zijn aan onderhoud of anderszins aanpassingen vereisen.

Ook leuk om te lezen

Concept mobiliteitsbeleid 2040

15 april 2024

De afgelopen periode is er verder vormgegeven aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de gemeente Boxtel. De opgehaalde input tijdens eerdere informatiebijeenkomsten is betrokken bij de uitwerking van het plan tot een concept dat nu voorligt.  

Uitnodiging tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

10 april 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Daarom nodigen we je graag uit voor een tweede bijeenkomst op 16 mei 2024.

Uitnodiging voor Ondernemersbijeenkomst Klankbord Ladonk 23 mei

8 april 2024

Beste ondernemer op Ladonk, 

Klankbord Ladonk heeft de ambitie om gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Graag nodigen wij je uit voor een bijeenkomst van Klankbord Ladonk, waarbij we niet alleen inzicht bieden in onze activiteiten en plannen, maar ook de gelegenheid bieden om te netwerken onder het genot van een heerlijke barbecue.

Bekijk alle berichten