Sinds zaterdagochtend 1 oktober is er een lekkage aan de persleiding op de hoek van de Stenen Kamer en de Van Hornstraat in Boxtel. Vanaf die tijd werkt Waterschap de Dommel hard om deze zo snel mogelijk te repareren.

Genomen maatregelen om rioolwater af te voeren
De persleiding is afgesloten. Het rioolwater wordt opgevangen bij het rioolgemaal Ladonk. Met vrachtwagens brengt Waterschap de Dommel het water naar de rioolwaterzuivering in Boxtel.

De werkzaamheden zijn zondagochtend 2 oktober weer opgepakt.

Beperkte overlast tijdens werkzaamheden
Zolang de werkzaamheden duren is de Van Hornstraat vanaf de Stenen Kamer niet bereikbaar.  Verkeer in de omgeving zal worden omgeleid. De werkzaamheden kunnen voor de buurt geluidshinder veroorzaken. Rondom het rioolgemaal Ladonk in Boxtel is geen overlast voor gebruikers van het industrieterrein. Er rijden wel extra vrachtwagens af en aan bij het rioolgemaal. 

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Bron: https://www.boxtel.nl/nieuws/leidingbreuk-hoek-stenen-kamer-en-van-hornstraat-boxtel

Ook leuk om te lezen

Een terugblik op 2022 en een vooruitblik op komend jaar

14 februari 2023

Klankbord Ladonk blikt terug op 2022. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

Bereikbaarheid Ladonk werkzaamheden Kapelweg

9 februari 2023

Het riool onder de Kapelweg tussen de dubbele spoorovergang en de Molengraafseweg moet met spoed vervangen worden. Het straatwerk op de Kapelweg was afgelopen week bij de rioolput verzakt. Dit is afgelopen zaterdag 4 februari hersteld. Bij nadere inspectie bleek dat het riool in korte tijd zeer slecht is geworden. Dit zorgt voor uitspoeling van zand en verzakking van het wegdek. Om verdere ernstige verzakkingen van het wegdek - en daarmee verkeersonveilige situaties - te voorkomen is spoedreparatie van het riool nodig.

Bekijk alle berichten