Sinds zaterdagochtend 1 oktober is er een lekkage aan de persleiding op de hoek van de Stenen Kamer en de Van Hornstraat in Boxtel. Vanaf die tijd werkt Waterschap de Dommel hard om deze zo snel mogelijk te repareren.

Genomen maatregelen om rioolwater af te voeren
De persleiding is afgesloten. Het rioolwater wordt opgevangen bij het rioolgemaal Ladonk. Met vrachtwagens brengt Waterschap de Dommel het water naar de rioolwaterzuivering in Boxtel.

De werkzaamheden zijn zondagochtend 2 oktober weer opgepakt.

Beperkte overlast tijdens werkzaamheden
Zolang de werkzaamheden duren is de Van Hornstraat vanaf de Stenen Kamer niet bereikbaar.  Verkeer in de omgeving zal worden omgeleid. De werkzaamheden kunnen voor de buurt geluidshinder veroorzaken. Rondom het rioolgemaal Ladonk in Boxtel is geen overlast voor gebruikers van het industrieterrein. Er rijden wel extra vrachtwagens af en aan bij het rioolgemaal. 

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Bron: https://www.boxtel.nl/nieuws/leidingbreuk-hoek-stenen-kamer-en-van-hornstraat-boxtel

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten