Ontwerp zonder titel (3)

De afgelopen periode is er verder vormgegeven aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de gemeente Boxtel. De opgehaalde input tijdens eerdere informatiebijeenkomsten is betrokken bij de uitwerking van het plan tot een concept dat nu voorligt.  

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Als uitwerking daarvan is een omgevingsvisie opgesteld. De omgevingsvisie gaat over waar gemeente Boxtel in 2040 wil staan. De ambities daarvoor zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Het Programma ‘Duurzame Mobiliteit’ is daarop gebaseerd en gaat in op de aspecten mobiliteit en leefbaarheid. Vooruitlopend op bestuurlijke behandeling delen we nu alvast het concept van dit programma met u. Wij stellen het op prijs als u, als belangrijke stakeholder, ons wil voorzien van uw reactie op dit concept, zodat we die nog kunnen meenemen in de versie die we ter bestuurlijk besluitvorming aan het college en de gemeenteraad gaan voorleggen.

Klik hier voor het concept mobiliteitsbeleid 2040

Wij streven ernaar het Programma Duurzame mobiliteit in juli in de gemeenteraad te behandelen. Daarom ontvangen we graag uiterlijk 21 april aanstaande uw reactie. We beseffen dat deze periode kort is, maar hopelijk voldoende om een reactie te geven. Alvast bedankt voor uw input.

Dit is een nieuwsbericht van de gemeente Boxtel.

Ook leuk om te lezen

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Agenda tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

8 mei 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 mei 2024 is nog steeds mogelijk.

Save the date - Het geheim van toekomstproof werkgeven

24 april 2024

De arbeidsmarkt transformeert, de krapte houdt aan. Dit vraagt om een frisse blik op werkgever. Anders denken én doen. De werkgever van de toekomst erkent de verschillen tussen generaties en ziet ieders kwaliteiten. Ontdek hoe zij optimaal samenwerken en hoe je hen vindt, boeit en bindt aan je organisatie. Kom dan naar het event op 4 juni. Een must om bij te wonen als je over 10 jaar nog steeds een succesvolle en aantrekkelijke werkgever wilt zijn. 

Bekijk alle berichten