Ontwerpbestemmingsplan GreenTech Park Brabant ter inzage

Het college is op 12 december 2022 akkoord gegaan met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘GreenTech Park Brabant’ en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Hierdoor bevindt de realisatie van het duurzame bedrijventerrein in haar volgende fase.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 januari 2023 t/m 23 februari 2023 voor zienswijzen ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het plan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis: maandag, dinsdag en woensdag van 8:30 tot 17:00 uur, donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30
tot 12:30 uur. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer L.IMRO.0757.BP03GreentechPBOTW1. Een kennisgeving van de terinzagelegging volgt in het digitale gemeenteblad en de gemeentepagina in het Brabants Centrum.

Vervolg
Na afloop van de termijn om zienswijzen in te dienen, bekijkt de gemeente of het plan op een aantal onderdelen nog moet worden aangepast. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Over de planning van het verdere proces volgt op een later moment meer informatie.

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan
Op maandag 23 januari 2023 organiseert de gemeente Boxtel een speciale inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden over het bestemmingsplan. Voor verdiepingsvragen en achtergrondinformatie over het ontwerpbestemmingsplan zijn geïnteresseerden welkom bij de inloopbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 januari 2023 van 17.00 tot 20.00 uur in de Raadzaal in het gemeentehuis van Boxtel. De ingang is aan de Dr. Van Helvoortstraat. Het is niet nodig om hiervoor vooraf aan te melden.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief januari 2023 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Enquête mobiliteitsplan Boxtel

1 juni 2023

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan dateert uit 2008. De afgelopen jaren wijzigden verschillende belangrijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's.

De Boxtelse Ondernemers Trofee 2023

13 april 2023

De Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) is sinds 2004 een begrip in Boxtel. Om het jaar organiseert JCI Dommelland dit ondernemersevent. In 2020 werd het BOT ondernemersevent uitgesteld vanwege Covid-19, daarom is het thema voor de editie van 2023 ‘Back on Track’.

Bekijk alle berichten