Ontwerpbestemmingsplan GreenTech Park Brabant ter inzage

Het college is op 12 december 2022 akkoord gegaan met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘GreenTech Park Brabant’ en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Hierdoor bevindt de realisatie van het duurzame bedrijventerrein in haar volgende fase.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 januari 2023 t/m 23 februari 2023 voor zienswijzen ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het plan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis: maandag, dinsdag en woensdag van 8:30 tot 17:00 uur, donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30
tot 12:30 uur. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer L.IMRO.0757.BP03GreentechPBOTW1. Een kennisgeving van de terinzagelegging volgt in het digitale gemeenteblad en de gemeentepagina in het Brabants Centrum.

Vervolg
Na afloop van de termijn om zienswijzen in te dienen, bekijkt de gemeente of het plan op een aantal onderdelen nog moet worden aangepast. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Over de planning van het verdere proces volgt op een later moment meer informatie.

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan
Op maandag 23 januari 2023 organiseert de gemeente Boxtel een speciale inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden over het bestemmingsplan. Voor verdiepingsvragen en achtergrondinformatie over het ontwerpbestemmingsplan zijn geïnteresseerden welkom bij de inloopbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 januari 2023 van 17.00 tot 20.00 uur in de Raadzaal in het gemeentehuis van Boxtel. De ingang is aan de Dr. Van Helvoortstraat. Het is niet nodig om hiervoor vooraf aan te melden.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief januari 2023 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Succesvolle Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober jl.

2 november 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarom organiseerde de KVO-werkgroep (Keurmerk Veilig Ondernemen) in samenwerking met Klankbord Ladonk op donderdag 12 oktober een Veilig Ontbijtsessie die geheel in het teken stond van het thema veiligheid. Het was een geslaagde bijeenkomst die plaatsvond bij de brandweer.

Save the date: Week van de Ondernemer

11 oktober 2023

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop we het ondernemerschap vieren en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Van dinsdag 14 november tot en met vrijdag 17 november organiseert de gemeente Boxtel daarom tijdens de Week van de Ondernemer leuke activiteiten om ondernemers uit Boxtel in het zonnetje te zetten. 

Bekijk alle berichten