Shutterstock 1309525609

Begin dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen binnengekomen en op dit moment bereiden we de beantwoording van de zienswijzen voor. Sommige zaken moeten nog verder worden uitgezocht of bepaald. De beantwoording vindt plaats in de Nota van zienswijzen die onderdeel zal zijn van het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt te zijner tijd een besluit over de beantwoording van de zienswijzen. 

Het proces tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt nu stil vanwege het stikstofvraagstuk. Een belangrijk onderdeel van het voorstel is de onderbouwing hoe wij om moeten gaan met de compensatie voor de uitstoot van stikstof in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Het is momenteel onduidelijk hoe de compensatie vorm moet krijgen, waardoor we niet verder kunnen met het proces. We zijn in afwachting van besluitvorming vanuit Rijk en Provincie.

Wethouder Mariëlle van Alphen geeft aan: “Waar we wel mee doorgaan, is het opstellen van een inrichtingsplan. Hiervoor hebben we adviesbureau Geonius gevraagd ons te begeleiden, zoals ze dat ook heeft gedaan voor het beeldkwaliteitsplan.” Een inrichtingsplan is een nadere specificering van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Bij het opstellen van het inrichtingsplan worden de verschillende ketenpartners betrokken. We verwachten dat het opstellen van het inrichtingsplan een half jaar gaat duren.

Personeelswisselingen
Zoals jullie wellicht ook ervaren, is de arbeidsmarkt flink in beweging. Nadat Gé Wagemakers afscheid heeft genomen als bedrijfscontactfunctionaris, zal ook projectleider Fridthjof Leerdam per 1 september MijnGemeenteDichtbij verlaten. Beide vacatures lijken op korte termijn weer ingevuld te worden. Dat is natuurlijk goed nieuws. Zodra de invulling van beide posities definitief is, zal daarover gecommuniceerd worden. We hopen dat net na de zomer te kunnen doen.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief juli 2023 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging 18 maart: Sparren over de Boxtelse Economie

21 februari 2024

Beste Boxtelse ondernemer,

Gemeente Boxtel heeft jou nodig! Want maandag 18 maart gaan we graag samen met jou sparren over hoe we de Boxtelse Economie nog meer kunnen laten opbloeien. Deze avond bij SintLucas in Boxtel is de kick-off  van onze economische visie. Als klap op de vuurpijl kan je dan ook sparren met oud Olympisch bokser Arnold Vanderlyde.

Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Bekijk alle berichten