Shutterstock 1309525609

Begin dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen binnengekomen en op dit moment bereiden we de beantwoording van de zienswijzen voor. Sommige zaken moeten nog verder worden uitgezocht of bepaald. De beantwoording vindt plaats in de Nota van zienswijzen die onderdeel zal zijn van het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt te zijner tijd een besluit over de beantwoording van de zienswijzen. 

Het proces tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt nu stil vanwege het stikstofvraagstuk. Een belangrijk onderdeel van het voorstel is de onderbouwing hoe wij om moeten gaan met de compensatie voor de uitstoot van stikstof in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Het is momenteel onduidelijk hoe de compensatie vorm moet krijgen, waardoor we niet verder kunnen met het proces. We zijn in afwachting van besluitvorming vanuit Rijk en Provincie.

Wethouder Mariëlle van Alphen geeft aan: “Waar we wel mee doorgaan, is het opstellen van een inrichtingsplan. Hiervoor hebben we adviesbureau Geonius gevraagd ons te begeleiden, zoals ze dat ook heeft gedaan voor het beeldkwaliteitsplan.” Een inrichtingsplan is een nadere specificering van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Bij het opstellen van het inrichtingsplan worden de verschillende ketenpartners betrokken. We verwachten dat het opstellen van het inrichtingsplan een half jaar gaat duren.

Personeelswisselingen
Zoals jullie wellicht ook ervaren, is de arbeidsmarkt flink in beweging. Nadat Gé Wagemakers afscheid heeft genomen als bedrijfscontactfunctionaris, zal ook projectleider Fridthjof Leerdam per 1 september MijnGemeenteDichtbij verlaten. Beide vacatures lijken op korte termijn weer ingevuld te worden. Dat is natuurlijk goed nieuws. Zodra de invulling van beide posities definitief is, zal daarover gecommuniceerd worden. We hopen dat net na de zomer te kunnen doen.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief juli 2023 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten