Shutterstock 1309525609

Begin dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen binnengekomen en op dit moment bereiden we de beantwoording van de zienswijzen voor. Sommige zaken moeten nog verder worden uitgezocht of bepaald. De beantwoording vindt plaats in de Nota van zienswijzen die onderdeel zal zijn van het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt te zijner tijd een besluit over de beantwoording van de zienswijzen. 

Het proces tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt nu stil vanwege het stikstofvraagstuk. Een belangrijk onderdeel van het voorstel is de onderbouwing hoe wij om moeten gaan met de compensatie voor de uitstoot van stikstof in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Het is momenteel onduidelijk hoe de compensatie vorm moet krijgen, waardoor we niet verder kunnen met het proces. We zijn in afwachting van besluitvorming vanuit Rijk en Provincie.

Wethouder Mariëlle van Alphen geeft aan: “Waar we wel mee doorgaan, is het opstellen van een inrichtingsplan. Hiervoor hebben we adviesbureau Geonius gevraagd ons te begeleiden, zoals ze dat ook heeft gedaan voor het beeldkwaliteitsplan.” Een inrichtingsplan is een nadere specificering van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Bij het opstellen van het inrichtingsplan worden de verschillende ketenpartners betrokken. We verwachten dat het opstellen van het inrichtingsplan een half jaar gaat duren.

Personeelswisselingen
Zoals jullie wellicht ook ervaren, is de arbeidsmarkt flink in beweging. Nadat Gé Wagemakers afscheid heeft genomen als bedrijfscontactfunctionaris, zal ook projectleider Fridthjof Leerdam per 1 september MijnGemeenteDichtbij verlaten. Beide vacatures lijken op korte termijn weer ingevuld te worden. Dat is natuurlijk goed nieuws. Zodra de invulling van beide posities definitief is, zal daarover gecommuniceerd worden. We hopen dat net na de zomer te kunnen doen.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief juli 2023 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten