De afgelopen maanden zijn er flink wat ontwikkelingen geweest rondom GreenTech Park Brabant. Via deze nieuwsbrief neemt Greentech Park Brabant je graag me in de voortgang.

Gebiedsdagen
Het opzetten van GreenTech Park Brabant is een langdurig proces. We vonden het daarom belangrijk om inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het bepalen van de koers. Daarom werden in het eerste kwartaal van 2022 drie gebiedsdagen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd de huidige stand van zaken besproken. In de middagen spraken we ondernemers over hun wensen en behoefte ten aanzien van ruimte, ambitie en kwaliteit. In de avondbijeenkomsten hebben we de omgeving, met name inwoners van Lennisheuvel, geïnformeerd en bevraagd over hun wensen en zorgen. Daarnaast zijn er nog twee kleinere sessies geweest met een kleine vertegenwoordiging van geïnteresseerde ondernemers om tot een voorzet van een ambitiedocument te komen. Dat hebben we bij de laatste bijeenkomst weer breder teruggelegd aan de overige ondernemers en de omwonenden. We willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid bij (een van) de bijeenkomsten en voor de ontvangen input. Dit gaat ons verder helpen in het proces.

Ambitiedocument
De informatie die mede bij de gebiedsdagen werd opgehaald, wordt ook verwerkt in een gezamenlijk gedragen ambitiedocument voor GreenTech Park Brabant. Naast de reeds genoemde input wordt het onderzoek van adviesbureau STEC ook meegenomen. Dit ambitiedocument geeft op basis van de input van inwoners, ondernemers en gemeente het gewenste toekomstbeeld weer voor het duurzame bedrijventerrein. Hiermee kunnen we een duidelijke doelgroep benoemen en benaderen. Het ambitiedocument geeft ook de mogelijkheid om naar buiten te treden en over GreenTech Park Brabant te communiceren en andere partners (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen) te betrekken. Het document geeft daarnaast vorm aan een toekomstig bestemmingsplan. De verwachting is, dat het ambitiedocument voor de zomerperiode wordt opgeleverd.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief mei 2022 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten