De afgelopen maanden zijn er flink wat ontwikkelingen geweest rondom GreenTech Park Brabant. Via deze nieuwsbrief neemt Greentech Park Brabant je graag me in de voortgang.

Gebiedsdagen
Het opzetten van GreenTech Park Brabant is een langdurig proces. We vonden het daarom belangrijk om inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het bepalen van de koers. Daarom werden in het eerste kwartaal van 2022 drie gebiedsdagen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd de huidige stand van zaken besproken. In de middagen spraken we ondernemers over hun wensen en behoefte ten aanzien van ruimte, ambitie en kwaliteit. In de avondbijeenkomsten hebben we de omgeving, met name inwoners van Lennisheuvel, geïnformeerd en bevraagd over hun wensen en zorgen. Daarnaast zijn er nog twee kleinere sessies geweest met een kleine vertegenwoordiging van geïnteresseerde ondernemers om tot een voorzet van een ambitiedocument te komen. Dat hebben we bij de laatste bijeenkomst weer breder teruggelegd aan de overige ondernemers en de omwonenden. We willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid bij (een van) de bijeenkomsten en voor de ontvangen input. Dit gaat ons verder helpen in het proces.

Ambitiedocument
De informatie die mede bij de gebiedsdagen werd opgehaald, wordt ook verwerkt in een gezamenlijk gedragen ambitiedocument voor GreenTech Park Brabant. Naast de reeds genoemde input wordt het onderzoek van adviesbureau STEC ook meegenomen. Dit ambitiedocument geeft op basis van de input van inwoners, ondernemers en gemeente het gewenste toekomstbeeld weer voor het duurzame bedrijventerrein. Hiermee kunnen we een duidelijke doelgroep benoemen en benaderen. Het ambitiedocument geeft ook de mogelijkheid om naar buiten te treden en over GreenTech Park Brabant te communiceren en andere partners (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen) te betrekken. Het document geeft daarnaast vorm aan een toekomstig bestemmingsplan. De verwachting is, dat het ambitiedocument voor de zomerperiode wordt opgeleverd.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief mei 2022 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging 18 maart: Sparren over de Boxtelse Economie

21 februari 2024

Beste Boxtelse ondernemer,

Gemeente Boxtel heeft jou nodig! Want maandag 18 maart gaan we graag samen met jou sparren over hoe we de Boxtelse Economie nog meer kunnen laten opbloeien. Deze avond bij SintLucas in Boxtel is de kick-off  van onze economische visie. Als klap op de vuurpijl kan je dan ook sparren met oud Olympisch bokser Arnold Vanderlyde.

Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Bekijk alle berichten