De afgelopen maanden zijn er flink wat ontwikkelingen geweest rondom GreenTech Park Brabant. Via deze nieuwsbrief neemt Greentech Park Brabant je graag me in de voortgang.

Gebiedsdagen
Het opzetten van GreenTech Park Brabant is een langdurig proces. We vonden het daarom belangrijk om inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het bepalen van de koers. Daarom werden in het eerste kwartaal van 2022 drie gebiedsdagen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd de huidige stand van zaken besproken. In de middagen spraken we ondernemers over hun wensen en behoefte ten aanzien van ruimte, ambitie en kwaliteit. In de avondbijeenkomsten hebben we de omgeving, met name inwoners van Lennisheuvel, geïnformeerd en bevraagd over hun wensen en zorgen. Daarnaast zijn er nog twee kleinere sessies geweest met een kleine vertegenwoordiging van geïnteresseerde ondernemers om tot een voorzet van een ambitiedocument te komen. Dat hebben we bij de laatste bijeenkomst weer breder teruggelegd aan de overige ondernemers en de omwonenden. We willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid bij (een van) de bijeenkomsten en voor de ontvangen input. Dit gaat ons verder helpen in het proces.

Ambitiedocument
De informatie die mede bij de gebiedsdagen werd opgehaald, wordt ook verwerkt in een gezamenlijk gedragen ambitiedocument voor GreenTech Park Brabant. Naast de reeds genoemde input wordt het onderzoek van adviesbureau STEC ook meegenomen. Dit ambitiedocument geeft op basis van de input van inwoners, ondernemers en gemeente het gewenste toekomstbeeld weer voor het duurzame bedrijventerrein. Hiermee kunnen we een duidelijke doelgroep benoemen en benaderen. Het ambitiedocument geeft ook de mogelijkheid om naar buiten te treden en over GreenTech Park Brabant te communiceren en andere partners (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen) te betrekken. Het document geeft daarnaast vorm aan een toekomstig bestemmingsplan. De verwachting is, dat het ambitiedocument voor de zomerperiode wordt opgeleverd.

Blijf op de hoogte
Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de GreenTech ontwikkelingen? Meldt u dan aan via: greentech@mijngemeentedichtbij.nl. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief en digitale updates.

Dit bericht is overgenomen van de nieuwsbrief mei 2022 van GreenTech Park Brabant.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Bekijk alle berichten