Bericht namens Transvision

Geachte ondernemers,

Van 9 t/m 25 augustus verzorgt Transvision namens de NS treinvervangend vervoer tussen Boxtel en Eindhoven. Dit betreft het vervoeren van duizenden passagiers per dag door middel van touringcars die elke 3 minuten aankomen en vertrekken.

Net als vorig jaar week 43 zullen we hierbij gebruikmaken van zowel het Q-park als de Van Salmstraat, specifiek de halte en grasstrook t/o Van Salmstraat nr. 70. Om dit in goede banen te leiden hebben we diverse maatregelen genomen:

  • Op de grasstrook t/o Van Salmstraat nr. 70 zal een tijdelijk perron over de grasstrook worden gelegd, zodat passagiers veilig en schoon kunnen uitstappen. Het parkeerterrein van Van Halteren zal gewoon bereikbaar zijn en de verkeersregelaars zullen erop toezien dat parkeerders ook veilig in- en uit kunnen rijden.
  • Op de Van Salmstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld van oost naar west vanaf de halte bij Van Salmstraat nr. 70 tot de Mijlstraat. Van west naar oost zal een omleiding worden ingesteld via de Ladonkseweg.
  • Op de Kruisbroeksestraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld van zuid naar noord tussen de Ladonkseweg en de Van Salmstraat. Dit is een route voor alle bussen, zowel van/naar het Q-park als van de Van Salmstraat. Hier zullen ook verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden.
  • De Kiss&Ride strook zal tijdelijk verplaatst worden naar de voorzijde van het station en wordt vroeg aangegeven op de aanvoerwegen. Hiermee wordt de verkeersdrukte op de Van Salmstraat verder ontlast. 

We verwachten dat het vanwege de zomervakantie op het gehele industrieterrein iets rustiger is met verkeer dan gebruikelijk. We doen ons best de overlast voor u als ondernemer te beperken en hopen dat deze maatregelen daaraan bijdragen zodat de doorstroming gewaarborgd is. Als u over deze werkzaamheden vragen heeft, voel u dan vrij te mailen naar yvandermaale@transvision.nl. Tijdens de uitvoering is onze regiecentrale ook 24/7 bereikbaar voor vragen op telefoonnummer 010-3035731.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten