Bericht namens Transvision

Geachte ondernemers,

Van 9 t/m 25 augustus verzorgt Transvision namens de NS treinvervangend vervoer tussen Boxtel en Eindhoven. Dit betreft het vervoeren van duizenden passagiers per dag door middel van touringcars die elke 3 minuten aankomen en vertrekken.

Net als vorig jaar week 43 zullen we hierbij gebruikmaken van zowel het Q-park als de Van Salmstraat, specifiek de halte en grasstrook t/o Van Salmstraat nr. 70. Om dit in goede banen te leiden hebben we diverse maatregelen genomen:

  • Op de grasstrook t/o Van Salmstraat nr. 70 zal een tijdelijk perron over de grasstrook worden gelegd, zodat passagiers veilig en schoon kunnen uitstappen. Het parkeerterrein van Van Halteren zal gewoon bereikbaar zijn en de verkeersregelaars zullen erop toezien dat parkeerders ook veilig in- en uit kunnen rijden.
  • Op de Van Salmstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld van oost naar west vanaf de halte bij Van Salmstraat nr. 70 tot de Mijlstraat. Van west naar oost zal een omleiding worden ingesteld via de Ladonkseweg.
  • Op de Kruisbroeksestraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld van zuid naar noord tussen de Ladonkseweg en de Van Salmstraat. Dit is een route voor alle bussen, zowel van/naar het Q-park als van de Van Salmstraat. Hier zullen ook verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden.
  • De Kiss&Ride strook zal tijdelijk verplaatst worden naar de voorzijde van het station en wordt vroeg aangegeven op de aanvoerwegen. Hiermee wordt de verkeersdrukte op de Van Salmstraat verder ontlast. 

We verwachten dat het vanwege de zomervakantie op het gehele industrieterrein iets rustiger is met verkeer dan gebruikelijk. We doen ons best de overlast voor u als ondernemer te beperken en hopen dat deze maatregelen daaraan bijdragen zodat de doorstroming gewaarborgd is. Als u over deze werkzaamheden vragen heeft, voel u dan vrij te mailen naar yvandermaale@transvision.nl. Tijdens de uitvoering is onze regiecentrale ook 24/7 bereikbaar voor vragen op telefoonnummer 010-3035731.

Ook leuk om te lezen

Een terugblik op 2022 en een vooruitblik op komend jaar

14 februari 2023

Klankbord Ladonk blikt terug op 2022. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

Bereikbaarheid Ladonk werkzaamheden Kapelweg

9 februari 2023

Het riool onder de Kapelweg tussen de dubbele spoorovergang en de Molengraafseweg moet met spoed vervangen worden. Het straatwerk op de Kapelweg was afgelopen week bij de rioolput verzakt. Dit is afgelopen zaterdag 4 februari hersteld. Bij nadere inspectie bleek dat het riool in korte tijd zeer slecht is geworden. Dit zorgt voor uitspoeling van zand en verzakking van het wegdek. Om verdere ernstige verzakkingen van het wegdek - en daarmee verkeersonveilige situaties - te voorkomen is spoedreparatie van het riool nodig.

Bekijk alle berichten