Boxtel onderzoekt haalbaarheid energiehub als oplossing voor transportschaarste

Het college van de gemeente Boxtel heeft afgelopen dinsdag het besluit genomen om Firan - een innovatieve dochtermaatschappij van Alliander - de opdracht te geven onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een energiehub. Dit onderzoek gaat het komend half jaar plaatsvinden op Ladonk. Firan gaat onderzoek doen naar waar en wanneer de grootste opwek en het grootste verbruik is en gaat oplossingen bedenken om dat beter op elkaar af te stemmen. Ook gaat zij de mogelijkheden van energieopslag bekijken. Wethouder Van Laarhoven: “Ik heb hoge verwachtingen van deze innovatieve pilot die mogelijk een gedeeltelijke oplossing biedt voor de transportschaarste in Boxtel.”

In de gemeente Boxtel is sprake van transportschaarste in de teruglevering. Volgens de investeringsplannen van Enexis en Tennet is er pas in 2030/2031 voldoende capaciteit beschikbaar om grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit aan te kunnen sluiten. Dit houdt in dat op dit moment onder meer de tender voor 50 hectare zonneparken en projecten voor grootschalig zon op dak niet aangesloten kunnen worden. Om te voldoen aan de RES opgave en de ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn, gaat de gemeente onderzoeken of via een energiehub en Energie Handels Platform er mogelijkheden zijn om een oplossing voor de transportschaarste te vinden.

Wat is een energiehub?

Een energiehub is een slim netwerk, waarin lokaal opgewekte energie zo nodig tijdelijk wordt opgeslagen en vervolgens direct wordt geleverd aan lokale grootverbruikers. Firan gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor zo’n energiehub en gaat hiervoor grote energiegebruikers en opwekkers inventariseren en benaderen. Het bedrijf start hiervoor op Ladonk, omdat daar zowel gebruik als opwek op korte afstand bij elkaar zit en mogelijk direct met elkaar te verbinden is. Hiermee kan dan gewerkt worden aan de totstandkoming van een lokaal energienetwerk.

Energiehandelsplatform

Een vervolg van het onderzoek van Firan en haar voorstellen over de technische oplossingen kan een energiehandelsplatform zijn. Dat wordt een netwerk waarin opwekkers hun energie aanbieden via het handelsplatform zonder tussenkomst van Enexis, waardoor er voor zowel de opwekker als de gebruiker een betere prijs gerealiseerd kan worden. Ook inwoners kunnen via dit handelsplatform energie afnemen. Via deelname aan het Interregproject VlaNed Energie Handels Platform gaat gemeente Boxtel de mogelijkheden van zo’n platform verkennen in combinatie met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de energiehub.

De opdracht voor het onderzoek naar een energiehub en Energie Handels Platform is technisch van aard en is een belangrijke stap bij het ontwikkelen van één of meerdere lokale energienetwerken. Gemeente Boxtel zoekt samen met de markt naar oplossingen. Met deze oplossingen hoopt de gemeente een zo groot mogelijk deel van de opwekverplichting in de RES 1.0 en de ambitie om zo snel mogelijke energieneutraal te zijn te kunnen realiseren, ondanks de aanwezige transportschaarste.

Dit bericht is overgenomen van https://www.boxtel.nl/nieuws/persbericht-boxtel-onderzoekt-haalbaarheid-energiehub

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten