Wat doet Klankbord Ladonk

Klankbord Ladonk is een gezamenlijk initiatief van ondernemers op bedrijventerrein Ladonk die volgens het principe van zelfwerkzaamheid samen met andere betrokkenen aan projecten en initiatieven werkt. De klankbord zet zich in voor een toekomstbestendig bedrijventerrein en is de schakel tussen de ondernemers en de gemeente Boxtel.

8 thema’s
Klankbord Ladonk heeft acht actuele economische en maatschappelijke onderwerpen geformuleerd onderverdeeld in drie clusters: Veiligheid & Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Kennisplatform & Toekomstbestendigheid en Arbeidsmarkt, Branchering & Profilering. Daarover gaan we graag in dialoog met de ondernemers op het bedrijventerrein in Boxtel. De initiatiefnemers van Klankbord Ladonk treden op als ambassadeurs en werven geëngageerde ondernemers die vervolgens samenwerken in werkgroepen. Ook andere belanghebbenden op Ladonk worden uitgenodigd om aan te sluiten en de gemeente Boxtel is tevens nauw betrokken.

Veiligheid & Bereikbaarheid
Met het cluster Veiligheid & Bereikbaarheid is Klankbord Ladonk in 2021 van start gegaan. Klankbord Ladonk kijkt naar de verkeersproblematiek op het bedrijventerrein en heeft in 2022 een werkgroep Fietsers en Voetgangers opgestart. Deze werkgroep richt zich op het verbeteren van veiligheid voor fietsers en voetgangers zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen op het bedrijventerrein. Hiervoor is als eerste inzichtelijk gemaakt waar de meest gevaarlijke situaties voorkomen. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de aanleg van een voetpad van de WSD naar het treinstation en aan de aanleg van een zebrapad bij de Van Salmstraat/Mijlstraat bij Yuverta om deze situaties veiliger te maken. Daarnaast heeft de gemeente Boxtel opdracht gegeven aan een adviesbureau voor het maken van een plan ten aanzien van de complete verkeerscirculatie op Ladonk, voor alle verkeersdeelnemers, maar nadrukkelijk ook voor fietsers en voetgangers. Daarmee gaan we echt samenwerken om tot een praktische en goede invulling te komen. In het eerste kwartaal van 2024 staat een informatiebijeenkomst op de planning waarin bedrijven gevraagd wordt hun input te geven ten aanzien van het verkeersplan.

In 2023 is bedrijventerrein Ladonk opnieuw gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Daaruit voortvloeiend is er een werkgroep aangesteld die zich focust op het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein en oproept om melding te doen van situaties die de veiligheid in gevaar brengen. Ook wordt het bedrijventerrein een aantal keer per jaar geschouwd door de KVO werkgroep waarbij de bevindingen aan de diverse veiligheidsdiensten worden doorgegeven.

Duurzaamheid, Kennisplatform & Toekomstbestendigheid
In 2022 is Firan in opdracht van gemeente Boxtel een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub waarbij de grootste bedrijven op Ladonk zijn geïnventariseerd ten aanzien van huidig verbruik en opwekcapaciteit. In november 2023 heeft de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) namens de gemeente Boxtel in samenwerking met Klankbord Ladonk een Europese LIFE subsidieaanvraag ingediend om collectieve energieopwek- en uitwisseling verder te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren. In februari 2024 wordt bekend of deze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt.

Arbeidsmarkt, Branchering & Profilering
Het cluster Arbeidsmarkt, Branchering & Profilering staat op de planning voor 2024. Hierbij passeren onderwerpen zoals krapte op de arbeidsmarkt, relatie tussen bedrijven en onderwijs en verzuim en re-integratie. Allereerst zal er bij de ondernemers worden geïnventariseerd wat er leeft ten aanzien van deze onderwerpen.

Klankbord Ladonk als informatievoorziening
Met de nieuwsrubriek en digitale mailing, beoogt Klankbord Ladonk een goede informatievoorziening richting de bedrijven. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, dan kun je je hier aanmelden. Heb je relevant nieuws voor andere ondernemers dat je graag wilt delen? Neem dan gerust contact op via info@klankbord-ladonk.nl. Ook kunnen bedrijven voor diverse vragen terecht bij Klankbord Ladonk. En wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan via info@klankbord-ladonk.nl of neem direct contact op met Ton Jonkers.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging 18 maart: Sparren over de Boxtelse Economie

21 februari 2024

Beste Boxtelse ondernemer,

Gemeente Boxtel heeft jou nodig! Want maandag 18 maart gaan we graag samen met jou sparren over hoe we de Boxtelse Economie nog meer kunnen laten opbloeien. Deze avond bij SintLucas in Boxtel is de kick-off  van onze economische visie. Als klap op de vuurpijl kan je dan ook sparren met oud Olympisch bokser Arnold Vanderlyde.

Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Bekijk alle berichten