Wat doet Klankbord Ladonk

Klankbord Ladonk is een gezamenlijk initiatief van ondernemers op bedrijventerrein Ladonk die volgens het principe van zelfwerkzaamheid samen met andere betrokkenen aan projecten en initiatieven werkt. De klankbord zet zich in voor een toekomstbestendig bedrijventerrein en is de schakel tussen de ondernemers en de gemeente Boxtel.

8 thema’s
Klankbord Ladonk heeft acht actuele economische en maatschappelijke onderwerpen geformuleerd onderverdeeld in drie clusters: Veiligheid & Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Kennisplatform & Toekomstbestendigheid en Arbeidsmarkt, Branchering & Profilering. Daarover gaan we graag in dialoog met de ondernemers op het bedrijventerrein in Boxtel. De initiatiefnemers van Klankbord Ladonk treden op als ambassadeurs en werven geëngageerde ondernemers die vervolgens samenwerken in werkgroepen. Ook andere belanghebbenden op Ladonk worden uitgenodigd om aan te sluiten en de gemeente Boxtel is tevens nauw betrokken.

Veiligheid & Bereikbaarheid
Met het cluster Veiligheid & Bereikbaarheid is Klankbord Ladonk in 2021 van start gegaan. Klankbord Ladonk kijkt naar de verkeersproblematiek op het bedrijventerrein en heeft in 2022 een werkgroep Fietsers en Voetgangers opgestart. Deze werkgroep richt zich op het verbeteren van veiligheid voor fietsers en voetgangers zodat zij zich veilig kunnen verplaatsen op het bedrijventerrein. Hiervoor is als eerste inzichtelijk gemaakt waar de meest gevaarlijke situaties voorkomen. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan de aanleg van een voetpad van de WSD naar het treinstation en aan de aanleg van een zebrapad bij de Van Salmstraat/Mijlstraat bij Yuverta om deze situaties veiliger te maken. Daarnaast heeft de gemeente Boxtel opdracht gegeven aan een adviesbureau voor het maken van een plan ten aanzien van de complete verkeerscirculatie op Ladonk, voor alle verkeersdeelnemers, maar nadrukkelijk ook voor fietsers en voetgangers. Daarmee gaan we echt samenwerken om tot een praktische en goede invulling te komen. In het eerste kwartaal van 2024 staat een informatiebijeenkomst op de planning waarin bedrijven gevraagd wordt hun input te geven ten aanzien van het verkeersplan.

In 2023 is bedrijventerrein Ladonk opnieuw gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Daaruit voortvloeiend is er een werkgroep aangesteld die zich focust op het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein en oproept om melding te doen van situaties die de veiligheid in gevaar brengen. Ook wordt het bedrijventerrein een aantal keer per jaar geschouwd door de KVO werkgroep waarbij de bevindingen aan de diverse veiligheidsdiensten worden doorgegeven.

Duurzaamheid, Kennisplatform & Toekomstbestendigheid
In 2022 is Firan in opdracht van gemeente Boxtel een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub waarbij de grootste bedrijven op Ladonk zijn geïnventariseerd ten aanzien van huidig verbruik en opwekcapaciteit. In november 2023 heeft de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) namens de gemeente Boxtel in samenwerking met Klankbord Ladonk een Europese LIFE subsidieaanvraag ingediend om collectieve energieopwek- en uitwisseling verder te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren. In februari 2024 wordt bekend of deze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt.

Arbeidsmarkt, Branchering & Profilering
Het cluster Arbeidsmarkt, Branchering & Profilering staat op de planning voor 2024. Hierbij passeren onderwerpen zoals krapte op de arbeidsmarkt, relatie tussen bedrijven en onderwijs en verzuim en re-integratie. Allereerst zal er bij de ondernemers worden geïnventariseerd wat er leeft ten aanzien van deze onderwerpen.

Klankbord Ladonk als informatievoorziening
Met de nieuwsrubriek en digitale mailing, beoogt Klankbord Ladonk een goede informatievoorziening richting de bedrijven. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet, dan kun je je hier aanmelden. Heb je relevant nieuws voor andere ondernemers dat je graag wilt delen? Neem dan gerust contact op via info@klankbord-ladonk.nl. Ook kunnen bedrijven voor diverse vragen terecht bij Klankbord Ladonk. En wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan via info@klankbord-ladonk.nl of neem direct contact op met Ton Jonkers.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten