Ontwerp zonder titel (1)

Klankbord Ladonk blikt terug op 2023. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

In 2023 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Bedrijven op Ladonk op de hoogte houden via de website en nieuwsbrief van Klankbord Ladonk.
  • Volgen beleid Economie vanuit de gemeente Boxtel en ontwikkelingen Vorst B.
  • Volgen werkgroep Fiets en Voetgangers op Ladonk en samenwerking met verkeerstechnisch-bureau.
  • Doorstart KVO Ladonk vormgegeven en komen tot een KIWA certificaat.
  • In co-creatie met de gemeente Boxtel visie Ladonk 2030 > 2040 schrijven.
  • Overleg met wethouder Fred van Nistelrooij over de bereikbaarheid van Ladonk.
  • Voorbereiden van het cluster Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering Ladonk.
  • Voorstel voor formalisering van Klankbord Ladonk.
  • Werkgroep formeren om het proces met Firan te volgen en begeleiden van de uitwerking energiehub Ladonk. 

Ook in 2024 staan er weer verschillende initiatieven op de planning. Via de website en nieuwsbrief houdt Klankbord Ladonk ondernemers op Ladonk op de hoogte van ontwikkelingen. Om op de hoogte te blijven kunnen ondernemers zichzelf hiervoor aanmelden

Daarnaast gaat Klankbord Ladonk zich in 2024 weer inzetten om bijeenkomsten te organiseren waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Het vormgeven van het Economisch beleid vanuit de gemeente Boxtel en de ontwikkelingen Vorst B staan voor dit najaar gepland. De werkgroep Fiets en Voetgangers op Ladonk gaat prioriteit geven aan de uitwerking van onveilige situaties op Ladonk en zal meewerken aan een verkeerscirculatieplan op Ladonk/Vorst. Ook zal het cluster Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering verder vormgegeven worden waarbij de nadruk in een dialoogsessie komt te liggen op krapte op de arbeidsmarkt, onderwijs & scholing en verzuim & re-integratie. Er wordt aandacht besteed aan het tot uitvoering brengen van KVO, Stichting SVOBB oprichten en voorzien van een convenant en de bekostiging hiervan. In co-creatie met de gemeente Boxtel de visie van Ladonk/Vorst 2030 > 2040 uitwerken. In gesprek blijven met wethouder Fred van Nistelrooij over de bereikbaarheid van Ladonk en de formalisering van Klankbord Ladonk opnieuw bespreken. Tot slot gaat Klankbord Ladonk zich inzetten voor de energievoorziening op Ladonk/Vorst.

Klankbord Ladonk kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met de initiatieven die op de agenda staan in 2024. Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl is meer informatie te vinden.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten