Ontwerp zonder titel (1)

Klankbord Ladonk blikt terug op 2023. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

In 2023 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Bedrijven op Ladonk op de hoogte houden via de website en nieuwsbrief van Klankbord Ladonk.
  • Volgen beleid Economie vanuit de gemeente Boxtel en ontwikkelingen Vorst B.
  • Volgen werkgroep Fiets en Voetgangers op Ladonk en samenwerking met verkeerstechnisch-bureau.
  • Doorstart KVO Ladonk vormgegeven en komen tot een KIWA certificaat.
  • In co-creatie met de gemeente Boxtel visie Ladonk 2030 > 2040 schrijven.
  • Overleg met wethouder Fred van Nistelrooij over de bereikbaarheid van Ladonk.
  • Voorbereiden van het cluster Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering Ladonk.
  • Voorstel voor formalisering van Klankbord Ladonk.
  • Werkgroep formeren om het proces met Firan te volgen en begeleiden van de uitwerking energiehub Ladonk. 

Ook in 2024 staan er weer verschillende initiatieven op de planning. Via de website en nieuwsbrief houdt Klankbord Ladonk ondernemers op Ladonk op de hoogte van ontwikkelingen. Om op de hoogte te blijven kunnen ondernemers zichzelf hiervoor aanmelden

Daarnaast gaat Klankbord Ladonk zich in 2024 weer inzetten om bijeenkomsten te organiseren waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Het vormgeven van het Economisch beleid vanuit de gemeente Boxtel en de ontwikkelingen Vorst B staan voor dit najaar gepland. De werkgroep Fiets en Voetgangers op Ladonk gaat prioriteit geven aan de uitwerking van onveilige situaties op Ladonk en zal meewerken aan een verkeerscirculatieplan op Ladonk/Vorst. Ook zal het cluster Arbeidsmarkt, Branchering en Profilering verder vormgegeven worden waarbij de nadruk in een dialoogsessie komt te liggen op krapte op de arbeidsmarkt, onderwijs & scholing en verzuim & re-integratie. Er wordt aandacht besteed aan het tot uitvoering brengen van KVO, Stichting SVOBB oprichten en voorzien van een convenant en de bekostiging hiervan. In co-creatie met de gemeente Boxtel de visie van Ladonk/Vorst 2030 > 2040 uitwerken. In gesprek blijven met wethouder Fred van Nistelrooij over de bereikbaarheid van Ladonk en de formalisering van Klankbord Ladonk opnieuw bespreken. Tot slot gaat Klankbord Ladonk zich inzetten voor de energievoorziening op Ladonk/Vorst.

Klankbord Ladonk kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met de initiatieven die op de agenda staan in 2024. Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl is meer informatie te vinden.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging 18 maart: Sparren over de Boxtelse Economie

21 februari 2024

Beste Boxtelse ondernemer,

Gemeente Boxtel heeft jou nodig! Want maandag 18 maart gaan we graag samen met jou sparren over hoe we de Boxtelse Economie nog meer kunnen laten opbloeien. Deze avond bij SintLucas in Boxtel is de kick-off  van onze economische visie. Als klap op de vuurpijl kan je dan ook sparren met oud Olympisch bokser Arnold Vanderlyde.

Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Bekijk alle berichten