Energie en duurzaamheid zijn onderwerpen van groot belang. Gemeente Boxtel kondigde begin juni een onderzoek door Firan aan naar de mogelijkheden van een energiehub, mede als oplossing voor de huidige transportschaarste. Op 28 september vond de startbijeenkomst plaats op het gemeentehuis. 

Het onderzoek start met de inventarisatie van de grootste bedrijven op Ladonk, waarbij wordt gekeken naar huidig verbruik en opwekcapaciteit én eventuele geplande wijzigingen hierin. Met 20 Boxtelse ondernemers van het bedrijventerrein Ladonk is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een energiehub op het bedrijventerrein. Met een energiehub kan men zelfvoorzienend energie opwekken, opslaan en gebruiken. De gemeente Boxtel werkt hierbij nauw samen met de Klankbordgroep Ladonk. Naar verwachting is het onderzoek over vijf maanden afgerond.

Ook leuk om te lezen

Bekijk alle berichten