Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van bedrijventerrein Ladonk, organiseerde op woensdagavond 6 juli een informele kennismaking met ondernemers. Maar liefst 40 geïnteresseerden waren bij de bijeenkomst aanwezig, waarvoor Vion haar locatie ter beschikking stelde. De avond is positief ontvangen door de aanwezigen en heeft gezorgd voor waardevolle input voor een nieuwe dialoogsessie.

Naast de kennismaking, die werd afgesloten met een informele en smakelijke borrel, was er veel aandacht voor het thema duurzaamheid, één van de thema’s voor Klankbord Ladonk. Na een welkom door Ton Jonkers namens Klankbord Ladonk, gingen Ronald van Meygaarden, burgemeester van Boxtel, en Mariëlle van Alphen-Habraken, wethouder Economie en Participatie in gesprek met de ondernemers in de zaal. Sander Bierens van Enexis was uitgenodigd als gastspreker. Hij nam de ondernemers mee in de actualiteit van energietransitie, mét concrete acties voor de ondernemers, en de rol van Enexis daarin.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat volop in de actualiteit en is een thema dat veel ondernemers bezighoudt. Ton Jonkers, voorzitter van Klankbord Ladonk: ‘‘Duurzaamheid is één van de thema’s binnen Klankbord Ladonk waar we dit najaar mee aan de slag gaan. De levendige en interessante discussie over dit thema tijdens de bijeenkomst op 6 juli gaf duidelijk aan hoezeer het onderwerp onder de Ladonkse ondernemers leeft. En dat is belangrijk in het kader van draagvlak, voordat wij rondom duurzaamheid de volgende dialoogsessie kunnen initiëren.’’

Energiehub
Ook voor de gemeente Boxtel zijn onderwerpen als energie en duurzaamheid van groot belang. Gemeente Boxtel kondigde begin juni een onderzoek door Firan aan naar de mogelijkheden van een energiehub, mede als oplossing voor de huidige transportschaarste. Het onderzoek start met de inventarisatie van de grootste bedrijven op Ladonk, waarbij wordt gekeken naar huidig verbruik en opwekcapaciteit én eventuele geplande wijzigingen hierin. Op 28 september a.s. wordt hiervoor een kick-off bijeenkomst georganiseerd. De planning is dat Firan eind 2022 het onderzoeksrapport zal opleveren.

Nieuwe dialoogsessie
Een dialoogsessie over het thema Duurzaamheid wordt de tweede sessie van Klankbord Ladonk in een geplande reeks waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis, inzichten en ervaringen kunnen delen. Deze dialoogsessie zal in het najaar plaatsvinden waarvoor ondernemers na de zomervakantie een uitnodiging ontvangen. De dialoogsessie heeft als doel om de handen ineen te slaan voor een duurzaam(er) Ladonk nu en in de toekomst.

Aanmelden
Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl is meer informatie te lezen.

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten