Klankbord Ladonk, een gezamenlijk initiatief van ondernemers van bedrijventerrein Ladonk, organiseerde op woensdagavond 6 juli een informele kennismaking met ondernemers. Maar liefst 40 geïnteresseerden waren bij de bijeenkomst aanwezig, waarvoor Vion haar locatie ter beschikking stelde. De avond is positief ontvangen door de aanwezigen en heeft gezorgd voor waardevolle input voor een nieuwe dialoogsessie.

Naast de kennismaking, die werd afgesloten met een informele en smakelijke borrel, was er veel aandacht voor het thema duurzaamheid, één van de thema’s voor Klankbord Ladonk. Na een welkom door Ton Jonkers namens Klankbord Ladonk, gingen Ronald van Meygaarden, burgemeester van Boxtel, en Mariëlle van Alphen-Habraken, wethouder Economie en Participatie in gesprek met de ondernemers in de zaal. Sander Bierens van Enexis was uitgenodigd als gastspreker. Hij nam de ondernemers mee in de actualiteit van energietransitie, mét concrete acties voor de ondernemers, en de rol van Enexis daarin.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat volop in de actualiteit en is een thema dat veel ondernemers bezighoudt. Ton Jonkers, voorzitter van Klankbord Ladonk: ‘‘Duurzaamheid is één van de thema’s binnen Klankbord Ladonk waar we dit najaar mee aan de slag gaan. De levendige en interessante discussie over dit thema tijdens de bijeenkomst op 6 juli gaf duidelijk aan hoezeer het onderwerp onder de Ladonkse ondernemers leeft. En dat is belangrijk in het kader van draagvlak, voordat wij rondom duurzaamheid de volgende dialoogsessie kunnen initiëren.’’

Energiehub
Ook voor de gemeente Boxtel zijn onderwerpen als energie en duurzaamheid van groot belang. Gemeente Boxtel kondigde begin juni een onderzoek door Firan aan naar de mogelijkheden van een energiehub, mede als oplossing voor de huidige transportschaarste. Het onderzoek start met de inventarisatie van de grootste bedrijven op Ladonk, waarbij wordt gekeken naar huidig verbruik en opwekcapaciteit én eventuele geplande wijzigingen hierin. Op 28 september a.s. wordt hiervoor een kick-off bijeenkomst georganiseerd. De planning is dat Firan eind 2022 het onderzoeksrapport zal opleveren.

Nieuwe dialoogsessie
Een dialoogsessie over het thema Duurzaamheid wordt de tweede sessie van Klankbord Ladonk in een geplande reeks waar ondernemers en andere belanghebbenden hun kennis, inzichten en ervaringen kunnen delen. Deze dialoogsessie zal in het najaar plaatsvinden waarvoor ondernemers na de zomervakantie een uitnodiging ontvangen. De dialoogsessie heeft als doel om de handen ineen te slaan voor een duurzaam(er) Ladonk nu en in de toekomst.

Aanmelden
Wil jij als ondernemer ook meedenken, -praten en -doen met een of meerdere thema’s? Meld je dan aan voor Klankbord Ladonk via info@klankbord-ladonk.nl. Op de website www.klankbord-ladonk.nl is meer informatie te lezen.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten