Ladonk boxtel blow your mind.1920x0

De gemeente Boxtel heeft de ambitie om bedrijventerrein Ladonk klaar te stomen voor de toekomst. Er spelen een aantal verkeerskundige opgaves, die wij graag verbeteren. Daarom gaat de gemeente Boxtel aan de slag met een bereikbaarheidsplan.

In dit bereikbaarheidsplan krijgen een aantal verkeerskundige opgaves extra aandacht:

  • het aanpakken van kruispunten,
  • bekijken waar de verkeersstructuur beter kan,
  • meer aandacht voor fietsers en voetgangers.

Toekomstbestendig bedrijventerrein Ladonk

Het doel is om het verkeer op het bedrijventerrein goed te structuren. Zo maken wij het bedrijventerrein voor alle verkeersdeelnemers nu en in de toekomst goed en prettig bereikbaar. Hierbij is er naast verkeer ook aandacht voor belangrijke opgaves zoals groen en waterbeheer. Omdat gemeente Boxtel het benutten van de lokale kennis ontzettend belangrijk vinden, werken wij samen met Klankbord Ladonk. Deze groep ondernemers van bedrijventerrein Ladonk is actief betrokken tijdens het proces en bij de planvorming.

Voetgangers- en fietsveiligheid Ladonk korte termijn ontwikkelingen

Klankbord Ladonk heeft met haar Werkgroep Fietser en Voetgangers input aangeleverd bij de gemeente Boxtel voor verkeersveiligheid op Ladonk. Deze input bestaat uit een adviesrapport dat uit twee delen bestaat. Het eerste is een concreet advies waarbij voorstellen zijn gedaan om op korte termijn verbeteringen aan te brengen. Deze korte termijn adviezen zijn door de gemeente overgenomen. Dat houdt concreet in:

  1. Er wordt een voetgangerspad aangelegd waarmee voetgangers van het treinstation naar WSD zich veilig over het industrieterrein kunnen bewegen. Dit pad wordt aangelegd langs de Industrieweg (vanaf kruispunt Kruisbroeksestraat) tot WSD aan de Schouwrooij.
  2. Voor voetgangers van het treinstation naar Yuverta wordt een oversteekvoorziening aangelegd bij de Van Salmstraat, zodat zij daar veiliger kunnen oversteken.

Denkt u met ons mee?

Wij nodigen u graag uit voor de eerste bijeenkomst ten aanzien van het verkeersplan op maandag 26 februari om 16.00 bij Boerderij ’t Dommeltje (Hoog Munsel 9a). U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de website http://www.boxtel.nl/verkeersplan-ladonk.

Als dagelijkse gebruiker van het bedrijventerrein, beschikt u over de lokale kennis die essentieel is voor dit plan. Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag uw kennis, wensen en ideeën over het verkeer op het bedrijventerrein, die wij zullen meenemen in de plannen.

Vervolg

Tijdens een tweede bijeenkomst geven wij terugkoppeling over de stand van zaken, de verwerking van uw input, een planning voor vaststelling van het plan en realisatie van de maatregelen. Vervolgens blikken we samen met u vooruit, wat dit resultaat voor bedrijventerrein Ladonk betekent. De tweede bijeenkomst is beoogd rond april 2024.

Vragen of meer informatie?

Bekijk de projectwebsite voor meer informatie over het plan via http://www.boxtel.nl/verkeersplan-ladonk. Heeft u vragen over het project? Neem contact op met projectleider Tijs van Erve via t.v.erve@mijngemeentedichtbij.nl.

Dit is een nieuwsbericht van de gemeente Boxtel

Ook leuk om te lezen

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Agenda tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

8 mei 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 mei 2024 is nog steeds mogelijk.

Save the date - Het geheim van toekomstproof werkgeven

24 april 2024

De arbeidsmarkt transformeert, de krapte houdt aan. Dit vraagt om een frisse blik op werkgever. Anders denken én doen. De werkgever van de toekomst erkent de verschillen tussen generaties en ziet ieders kwaliteiten. Ontdek hoe zij optimaal samenwerken en hoe je hen vindt, boeit en bindt aan je organisatie. Kom dan naar het event op 4 juni. Een must om bij te wonen als je over 10 jaar nog steeds een succesvolle en aantrekkelijke werkgever wilt zijn. 

Bekijk alle berichten