In dit nieuwsbericht een update van de gemeente Boxtel over de omgevingsvisie Boxtel. 

Omgevingsvisie
Iedere gemeente in Nederland maakt een omgevingsvisie. Hoe ziet de gemeente Boxtel eruit in 2040? Deze vraag staat centraal in onze omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we de gemeente Boxtel ook in 2040 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten. Hiervoor gaan we graag in gesprek met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, verenigingen en andere betrokkenen. Op deze manier brengen we zoveel mogelijk wensen, meningen en ideeën in beeld. Zo kunnen we straks een passende omgevingsvisie schrijven.

Fase 1 afgerond.
Vorig jaar hebben we gevraagd hoe Boxtel er in 2040 uit zou moeten zien. Wat moeten we veranderen? Waar moet extra aandacht voor zijn? Maar ook: wat moeten we zeker behouden. De reacties die we op allerlei verschillende manieren binnenkregen, zijn gebundeld. We hebben ze vervolgens letterlijk op de (digitale) kaart gezet. Daar zijn ze terug te vinden. Ben je benieuwd hoe dit eruit ziet? Via deze link: https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/ kun je een kijkje nemen. Rechtsboven in het menu vind je het kopje 'Dromentocht'. Daar kun je de dromentocht online beleven. Klik op de icoontjes om meer te zien over de droom of kwaliteit in onze gemeente.

Fase 2: van dromen naar ambities.
Nu gaan we die dromen vertalen naar ambities. Onze stakeholders en ketenpartners hebben tijdens werksessie meedacht om de ambities scherper in beeld te krijgen. Naast deze sessies voor stakeholders en ketenpartners hebben we ook onze inwoners gevraagd om hierover mee te denken. Hiervoor hebben we het middel Swipocratie ingezet. Benieuwd naar de resultaten? Klik dan hier voor onze website.

De resultaten van de werksessies en swipocratie zijn meegenomen als input voor het formuleren van de ambities. De ambities worden eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Het college van B&W heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vrijgegeven voor inspraak. In de NRD staan de kaders voor het toetsen van toekomstscenario's voor de omgevingsvisie van Boxtel. De concept NRD ligt tot 28 oktober digitaal ter inzage. Iedereen heeft de gelegenheid om hier met een zienswijze op te reageren. Dat kan digitaal via https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/oer  of schriftelijk via een brief aan de gemeente. De zienswijzen en adviezen die hieruit volgen, betrekken we bij het aanpassen van de NRD. Vervolgens wordt deze formeel vastgesteld. Hiermee liggen de kaders voor de omgevingseffectrapportage vast.

Meer weten?
Kijk op: https://www.boxtel.nl/omgevingsvisie Je kunt je vragen over de omgevingsvisie of de NRD ook mailen naar Omgevingsvisie@Boxtel.nl.

Ook leuk om te lezen

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Agenda tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

8 mei 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 mei 2024 is nog steeds mogelijk.

Save the date - Het geheim van toekomstproof werkgeven

24 april 2024

De arbeidsmarkt transformeert, de krapte houdt aan. Dit vraagt om een frisse blik op werkgever. Anders denken én doen. De werkgever van de toekomst erkent de verschillen tussen generaties en ziet ieders kwaliteiten. Ontdek hoe zij optimaal samenwerken en hoe je hen vindt, boeit en bindt aan je organisatie. Kom dan naar het event op 4 juni. Een must om bij te wonen als je over 10 jaar nog steeds een succesvolle en aantrekkelijke werkgever wilt zijn. 

Bekijk alle berichten