In dit nieuwsbericht een update van de gemeente Boxtel over de omgevingsvisie Boxtel. 

Omgevingsvisie
Iedere gemeente in Nederland maakt een omgevingsvisie. Hoe ziet de gemeente Boxtel eruit in 2040? Deze vraag staat centraal in onze omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we de gemeente Boxtel ook in 2040 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten. Hiervoor gaan we graag in gesprek met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, verenigingen en andere betrokkenen. Op deze manier brengen we zoveel mogelijk wensen, meningen en ideeën in beeld. Zo kunnen we straks een passende omgevingsvisie schrijven.

Fase 1 afgerond.
Vorig jaar hebben we gevraagd hoe Boxtel er in 2040 uit zou moeten zien. Wat moeten we veranderen? Waar moet extra aandacht voor zijn? Maar ook: wat moeten we zeker behouden. De reacties die we op allerlei verschillende manieren binnenkregen, zijn gebundeld. We hebben ze vervolgens letterlijk op de (digitale) kaart gezet. Daar zijn ze terug te vinden. Ben je benieuwd hoe dit eruit ziet? Via deze link: https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/ kun je een kijkje nemen. Rechtsboven in het menu vind je het kopje 'Dromentocht'. Daar kun je de dromentocht online beleven. Klik op de icoontjes om meer te zien over de droom of kwaliteit in onze gemeente.

Fase 2: van dromen naar ambities.
Nu gaan we die dromen vertalen naar ambities. Onze stakeholders en ketenpartners hebben tijdens werksessie meedacht om de ambities scherper in beeld te krijgen. Naast deze sessies voor stakeholders en ketenpartners hebben we ook onze inwoners gevraagd om hierover mee te denken. Hiervoor hebben we het middel Swipocratie ingezet. Benieuwd naar de resultaten? Klik dan hier voor onze website.

De resultaten van de werksessies en swipocratie zijn meegenomen als input voor het formuleren van de ambities. De ambities worden eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Het college van B&W heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vrijgegeven voor inspraak. In de NRD staan de kaders voor het toetsen van toekomstscenario's voor de omgevingsvisie van Boxtel. De concept NRD ligt tot 28 oktober digitaal ter inzage. Iedereen heeft de gelegenheid om hier met een zienswijze op te reageren. Dat kan digitaal via https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/oer  of schriftelijk via een brief aan de gemeente. De zienswijzen en adviezen die hieruit volgen, betrekken we bij het aanpassen van de NRD. Vervolgens wordt deze formeel vastgesteld. Hiermee liggen de kaders voor de omgevingseffectrapportage vast.

Meer weten?
Kijk op: https://www.boxtel.nl/omgevingsvisie Je kunt je vragen over de omgevingsvisie of de NRD ook mailen naar Omgevingsvisie@Boxtel.nl.

Ook leuk om te lezen

Een terugblik op 2022 en een vooruitblik op komend jaar

14 februari 2023

Klankbord Ladonk blikt terug op 2022. Een jaar met vele initiatieven waarop het komende jaar verder gebouwd kan worden voor een toekomstbestendig bedrijventerrein door en voor ondernemers. Klankbord Ladonk is hierin de faciliterende, ondersteunende en participerende partij waar mogelijk. Ook de gemeente Boxtel is betrokken.

Bereikbaarheid Ladonk werkzaamheden Kapelweg

9 februari 2023

Het riool onder de Kapelweg tussen de dubbele spoorovergang en de Molengraafseweg moet met spoed vervangen worden. Het straatwerk op de Kapelweg was afgelopen week bij de rioolput verzakt. Dit is afgelopen zaterdag 4 februari hersteld. Bij nadere inspectie bleek dat het riool in korte tijd zeer slecht is geworden. Dit zorgt voor uitspoeling van zand en verzakking van het wegdek. Om verdere ernstige verzakkingen van het wegdek - en daarmee verkeersonveilige situaties - te voorkomen is spoedreparatie van het riool nodig.

Bekijk alle berichten