In dit nieuwsbericht een update van de gemeente Boxtel over de omgevingsvisie Boxtel.

Ook in 2023 gaan we verder werken aan de omgevingsvisie. In dit bericht vertellen we daar graag meer over. Maar eerst willen we kort terugblikken op de behaalde resultaten in 2022.

Ambities geformuleerd en vastgesteld
In 2022 hebben we met vele belanghebbenden en belangstellenden in werksessies de ambities voor 2040 geformuleerd. Bij het formuleren van de ambities hebben we ook digitaal de ideeën van inwoners opgehaald door middel van swipocratie. De ambities hebben we in een ambitiedocument vastgelegd en deze is door de gemeenteraad bekrachtigd. Die ambities hebben we samen met de kernkwaliteiten en de trends en ontwikkelingen vervolgens vertaald naar twee scenario´s voor de gemeente Boxtel.

Klik hier voor het ambitiedocument

Volgende stap: komen tot een visie
De volgende stap die we zetten is om met betrokken partners en de politiek de scenario's aan te scherpen en te verrijken. Het aanscherpen van de twee scenario's geeft ons input om tot een voorkeursvariant te komen. Hierop baseren we de 80% versie van de omgevingsvisie. Dat doen we stapsgewijs en ook daarvoor willen we weer graag gebruik maken van ieders denkkracht. Eerst gaan we in gesprek met het college en de gemeenteraad, daarna volgen bijeenkomsten met ketenpartners, stakeholders en inwoners. We nodigen daar iedereen nog voor uit, maar hieronder vind je alvast -als een save the date- de data.

  • 7 maart ketenpartners
  • 9 maart maatschappelijke stakeholders
  • 16 en 22 maart huiskamergesprek met inwoners

Eind maart maken we de scenario's definitief. Deze laten we dan beoordelen in het omgevingseffectrapport. Op basis van deze resultaten stellen we de 80%-omgevingsvisie op die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als deze instemt, wordt de omgevingsvisie nog voor inspraak gepubliceerd. Als eventuele zienswijzen vervolgens zijn verwerkt, kan de gemeenteraad mei 2024 de definitieve omgevingsvisie vaststellen. 

Alle stappen en resultaten zijn ook te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie, zie https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/homepage.

We hopen je hiermee te hebben bijgepraat en we rekenen op je deelname in het vervolg.

Meer weten?
Kijk op: https://www.boxtel.nl/omgevingsvisie. Je kunt je vragen ook mailen naar omgevingsvisie@boxtel.nl.

Ook leuk om te lezen

Enquête mobiliteitsplan Boxtel

1 juni 2023

De gemeente Boxtel werkt aan een goede bereikbaarheid en vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoersplan dateert uit 2008. De afgelopen jaren wijzigden verschillende belangrijke kaders. Denk bijvoorbeeld aan de samenvoeging met Esch, wijzigingen in de stikstofwetgeving en het anders denken over vervoer als gevolg van corona en de toename van elektrische fietsen en auto's.

De Boxtelse Ondernemers Trofee 2023

13 april 2023

De Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) is sinds 2004 een begrip in Boxtel. Om het jaar organiseert JCI Dommelland dit ondernemersevent. In 2020 werd het BOT ondernemersevent uitgesteld vanwege Covid-19, daarom is het thema voor de editie van 2023 ‘Back on Track’.

Bekijk alle berichten