In dit nieuwsbericht een update van de gemeente Boxtel over de omgevingsvisie Boxtel.

Ook in 2023 gaan we verder werken aan de omgevingsvisie. In dit bericht vertellen we daar graag meer over. Maar eerst willen we kort terugblikken op de behaalde resultaten in 2022.

Ambities geformuleerd en vastgesteld
In 2022 hebben we met vele belanghebbenden en belangstellenden in werksessies de ambities voor 2040 geformuleerd. Bij het formuleren van de ambities hebben we ook digitaal de ideeën van inwoners opgehaald door middel van swipocratie. De ambities hebben we in een ambitiedocument vastgelegd en deze is door de gemeenteraad bekrachtigd. Die ambities hebben we samen met de kernkwaliteiten en de trends en ontwikkelingen vervolgens vertaald naar twee scenario´s voor de gemeente Boxtel.

Klik hier voor het ambitiedocument

Volgende stap: komen tot een visie
De volgende stap die we zetten is om met betrokken partners en de politiek de scenario's aan te scherpen en te verrijken. Het aanscherpen van de twee scenario's geeft ons input om tot een voorkeursvariant te komen. Hierop baseren we de 80% versie van de omgevingsvisie. Dat doen we stapsgewijs en ook daarvoor willen we weer graag gebruik maken van ieders denkkracht. Eerst gaan we in gesprek met het college en de gemeenteraad, daarna volgen bijeenkomsten met ketenpartners, stakeholders en inwoners. We nodigen daar iedereen nog voor uit, maar hieronder vind je alvast -als een save the date- de data.

  • 7 maart ketenpartners
  • 9 maart maatschappelijke stakeholders
  • 16 en 22 maart huiskamergesprek met inwoners

Eind maart maken we de scenario's definitief. Deze laten we dan beoordelen in het omgevingseffectrapport. Op basis van deze resultaten stellen we de 80%-omgevingsvisie op die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als deze instemt, wordt de omgevingsvisie nog voor inspraak gepubliceerd. Als eventuele zienswijzen vervolgens zijn verwerkt, kan de gemeenteraad mei 2024 de definitieve omgevingsvisie vaststellen. 

Alle stappen en resultaten zijn ook te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie, zie https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/homepage.

We hopen je hiermee te hebben bijgepraat en we rekenen op je deelname in het vervolg.

Meer weten?
Kijk op: https://www.boxtel.nl/omgevingsvisie. Je kunt je vragen ook mailen naar omgevingsvisie@boxtel.nl.

Ook leuk om te lezen

Succesvolle Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober jl.

2 november 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarom organiseerde de KVO-werkgroep (Keurmerk Veilig Ondernemen) in samenwerking met Klankbord Ladonk op donderdag 12 oktober een Veilig Ontbijtsessie die geheel in het teken stond van het thema veiligheid. Het was een geslaagde bijeenkomst die plaatsvond bij de brandweer.

Save the date: Week van de Ondernemer

11 oktober 2023

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop we het ondernemerschap vieren en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Van dinsdag 14 november tot en met vrijdag 17 november organiseert de gemeente Boxtel daarom tijdens de Week van de Ondernemer leuke activiteiten om ondernemers uit Boxtel in het zonnetje te zetten. 

Bekijk alle berichten