In dit nieuwsbericht een update van de gemeente Boxtel over de omgevingsvisie Boxtel.

Ook in 2023 gaan we verder werken aan de omgevingsvisie. In dit bericht vertellen we daar graag meer over. Maar eerst willen we kort terugblikken op de behaalde resultaten in 2022.

Ambities geformuleerd en vastgesteld
In 2022 hebben we met vele belanghebbenden en belangstellenden in werksessies de ambities voor 2040 geformuleerd. Bij het formuleren van de ambities hebben we ook digitaal de ideeën van inwoners opgehaald door middel van swipocratie. De ambities hebben we in een ambitiedocument vastgelegd en deze is door de gemeenteraad bekrachtigd. Die ambities hebben we samen met de kernkwaliteiten en de trends en ontwikkelingen vervolgens vertaald naar twee scenario´s voor de gemeente Boxtel.

Klik hier voor het ambitiedocument

Volgende stap: komen tot een visie
De volgende stap die we zetten is om met betrokken partners en de politiek de scenario's aan te scherpen en te verrijken. Het aanscherpen van de twee scenario's geeft ons input om tot een voorkeursvariant te komen. Hierop baseren we de 80% versie van de omgevingsvisie. Dat doen we stapsgewijs en ook daarvoor willen we weer graag gebruik maken van ieders denkkracht. Eerst gaan we in gesprek met het college en de gemeenteraad, daarna volgen bijeenkomsten met ketenpartners, stakeholders en inwoners. We nodigen daar iedereen nog voor uit, maar hieronder vind je alvast -als een save the date- de data.

  • 7 maart ketenpartners
  • 9 maart maatschappelijke stakeholders
  • 16 en 22 maart huiskamergesprek met inwoners

Eind maart maken we de scenario's definitief. Deze laten we dan beoordelen in het omgevingseffectrapport. Op basis van deze resultaten stellen we de 80%-omgevingsvisie op die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als deze instemt, wordt de omgevingsvisie nog voor inspraak gepubliceerd. Als eventuele zienswijzen vervolgens zijn verwerkt, kan de gemeenteraad mei 2024 de definitieve omgevingsvisie vaststellen. 

Alle stappen en resultaten zijn ook te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie, zie https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/homepage.

We hopen je hiermee te hebben bijgepraat en we rekenen op je deelname in het vervolg.

Meer weten?
Kijk op: https://www.boxtel.nl/omgevingsvisie. Je kunt je vragen ook mailen naar omgevingsvisie@boxtel.nl.

Ook leuk om te lezen

Werkzaamheden Kapelweg Boxtel 7 t/m 10 juni

16 mei 2024

Vanaf vrijdagavond 7 juni 21.00 uur tot maandagochtend 10 juni 05.00 uur is de Kapelweg in Boxtel vanuit alle rijrichtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Een deel van het riool onder de Kapelweg is in slechte conditie. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een noodoperatie uit te voeren. 

Agenda tweede bijeenkomst verkeersplan bedrijventerrein Ladonk

8 mei 2024

De gemeente Boxtel werkt aan het versterken van bedrijventerrein Ladonk, zodat het robuust en klaar wordt voor de toekomst. Na de eerste verkeersplan-bijeenkomst op 26 februari 2024, waarbij we met jullie hebben samengezeten, zijn we een stap verder gekomen dankzij de verzamelde informatie, externe input en ambtelijk advies. Aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 mei 2024 is nog steeds mogelijk.

Save the date - Het geheim van toekomstproof werkgeven

24 april 2024

De arbeidsmarkt transformeert, de krapte houdt aan. Dit vraagt om een frisse blik op werkgever. Anders denken én doen. De werkgever van de toekomst erkent de verschillen tussen generaties en ziet ieders kwaliteiten. Ontdek hoe zij optimaal samenwerken en hoe je hen vindt, boeit en bindt aan je organisatie. Kom dan naar het event op 4 juni. Een must om bij te wonen als je over 10 jaar nog steeds een succesvolle en aantrekkelijke werkgever wilt zijn. 

Bekijk alle berichten